Trots coronapandemin liten överdödlighet i Örebro

Av på 24 juni, 2020

När Europa börjar komma igenom den första koronavirusvågen får man en bild av vilka delar av kontinenten som har drabbats hårdast – och vilka som inte har påverkats. 8 av 21 regioner i Sverige har haft betydande överdödlighet under coronaviruspandemin, vilket är mer än andra länder i Europa. Örebro är inte bland dem.

i har sett många nationella jämförelser under de senaste månaderna, men att jämföra nationer blir lätt vilseledande, spridningen av pandemin är regional snarare än nationell.

För att bättre förstå spridningen av viruset har Newsworthy samlat in data om överdödlighet från 500 subnationella regioner, över 20 europeiska länder. Uppgifterna har samlats in från nationella statistikbyråer och samlats in via Eurostat.

136 av dessa regioner (27 procent) rapporterar ett betydande antal överdödlighet, minst 25 procent mer än vanligt. Ytterligare 158 rapporterar något fler dödsfall än normalt.

Det är anmärkningsvärt att nästan hälften av alla regioner har registrerat mer eller mindre normalt antal dödsfall, trots pandemin.

Skillnader över hela landet
Överskott av dödsfall är antalet dödsfall i år jämfört med det historiska genomsnittet för samma period.

Att mäta överdödsfall är det bästa sättet att få det verkliga värdet för coronaviruspandemin. Officiellt rapporterade dödsfall av koronavirus är svåra att jämföra, eftersom länder räknar dessa på olika sätt.

I Sverige har vi data för 21 regioner:

  • 8 av dessa har rapporterat betydande överdöd (minst 25 procent mer än väntat).
  • 10 har rapporterat några överdöd.
  • 3 har inte haft några överdöd.

Örebro är en av regionerna med vissa överdödlighet. Totalt har 15 procent fler än normalt dött i Örebro sedan pandemin startade, vilket motsvarar 92 personer. Detta är baserat på dödsfall som inträffat mellan vecka 12 och vecka 22.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in