Trots miljöskadan – allt fler svenskar ”fultvättar” bilen

Av på 26 mars, 2021

Svenska bilägare tvättar i allt större utsträckning sina bilar hemma på uppfarten eller i garaget, visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. För tre år sedan var det var femte som hemmatvättade. I dag är det var fjärde.

Att tvätta sin bil på uppfarten eller i garaget innebär att giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rinner ut i dagvattenbrunnar och vidare ut i sjöar och vattendrag. Ändå uppger var fjärde bilägare (26 %) att de tvättar sin bil på detta vis, enligt en Sifo-undersökning som Kvdbil låtit göra. När samma fråga ställdes 2018 var siffran 21 procent.

– Jag trodde faktiskt att vi hade kommit längre. Många tycker nog att det är praktiskt och billigt att ”fultvätta” bilen på gatan eller uppfarten. För detta betalar vårt dricksvatten och vår miljö ett högt pris, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Daniel Odsbergs rekommendation är att alltid tvätta på biltvätt. På biltvätten separeras tvättvattnet från olja och giftpartiklar innan det leds till ett avloppsreningsverk där det renas.

– Åk till en biltvätt, helst en som är miljömärkt. Du får ren bil och rent samvete, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

– Kan man inte ta sig till en biltvätt är en mobil biltvättjänst som Woshapp ett alternativ. Tvätten sker direkt på gatan, all vätska samlas upp och det blir inget spill, förklarar Daniel Odsberg.

Undersökningen visar också att endast var tredje (33 %) bilägare tvättar sin bil en gång i månaden eller oftare. Flitigast på att putsa bilen är äldre personer och män. 44 procent i åldern 56-79 år tvättar bilen minst en gång i månaden, jämfört med 23 procent i åldern 18-34 år. Motsvarande siffror för män och kvinnor är 39 respektive 26 procent.

– Om du vill hålla din bil i gott skick måste du ta hand om den. Att i vårt klimat tvätta bilen så sällan som varannan månad ger ökat slitage och det påverkar andrahandsvärdet. Jag rekommenderar att man tvättar bilen minst en gång i månaden. Annars riskerar smuts och salt att samlas på och under bilen och lacken kan ta skada och mattas av så att rost får fäste, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Var tvättar du bilen? (Flera svar är möjligt)

På tvättomater 49 %
Tvättar själv på bensinmack/tvättstationer 35 %
Hemma på uppfarten eller garaget 26 %
Annat 9 %
Tvättar inte bilen 4 %
Tveksam/vet ej 1 %

Hur ofta tvättar du bilen?

Varje vecka 4 %
Någon gång per månad 29 %
Varannan månad eller mer sällan 63 %
Aldrig 3 %
Vet ej 2 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 mars 2021. Totalt intervjuades 802 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in