Trots pandemin – var fjärde barnfamilj åker skidor på sportlovet

Av på 23 februari, 2021
Arkivbild

Drygt var tredje barnfamilj upplever att pandemin påverkar deras sportlovsplaner, samtidigt planerar närmare var fjärde barnfamilj att åka skidor på eller i anslutning till sportlovet i år. Det visar en ny Novusundersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Trycket på den redan ansträngda sjukvården vid landets skidanläggningar riskerar att bli högt under sportlovsveckorna – Barnens försäkringsexpert ger sina främsta säkerhetstips kring hur barnen undviker skador i backen.

Veckorna 7-10 pågår sportlovet runt om i landet och trots den pågående pandemin planerar närmare var fjärde (23%) barnfamilj att åka skidor eller snowboard utför i anslutning till ledigheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Sex av tio (60%) barnfamiljer uppger att pandemin inte påverkar sportlovsplanerna medan knappt var tredje (31%) familj uppger att de stannar hemma istället för att resa iväg som planerat.

Av familjerna som anger att pandemin påverkar sportlovsplanerna uppger drygt åtta av tio (84%) att anledningen är att de vill följa rådande riktlinjer och regler, medan var tredje (32%) uppger att anledningen är rädsla för smitta. Andra vanliga anledningar till att pandemin påverkar sportlovsplanerna är rädsla att fastna utomlands (7%), oro för vad andra ska tycka (6%) och att ekonomin har blivit ansträngd på grund av pandemin (5%).

Ärvd och lånad utrustning kan leda till skador

Varje år ökar trycket på sjukvården vid skidorter i Sverige under sportlovet, men i år riskerar läget att bli extra ansträngt med anledning av pandemin. Som förälder finns ett antal enkla saker att tänka på för att minska olycksrisken och även för risken att behöva uppsöka sjukhus. En av de vanligaste missarna som riskerar att leda till olyckor är att barn har felaktig skidutrustning, exempelvis för att de ärvt eller lånat utrustningen.

– Som förälder gäller det att inför varje säsong se över utrustningen ordentligt. Det är vanligt att barn råkar ut för skador som underbensbrott om de har utrustning som inte passar, till exempel pjäxor som är för stora eller bindningar som är inställda på fel vikt. Om barnet ärver eller lånar utrustning är det extra viktigt att se till att den verkligen är anpassad för barnets längd och vikt, ta gärna hjälp av en expert i sportbutiken eller i skidboden om du är osäker, säger Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Sju av tio (71%) föräldrar vars barn åker skidor eller snowboard säkerställer inför varje säsong att barnets skidutrustning är anpassad efter barnets vikt, medan drygt sex av tio (66% respektive 62%) ser till att den är anpassad efter barnet fötter och barnets längd. Bara två av tio (21%) anpassar utrustningen efter vilken typ av skidor eller snowboard barnet har och närmare en av tio (9%) kontrollerar inte barnets utrustning alls.

Skidbacken lika farlig som en trafikkorsning

Idag bär de flesta barn hjälm i skidbacken, men för att minska olycksrisken är det även viktigt att föräldrar pratar med sina barn om risker med skidåkning samt vett och etikett i backen.

– Barn har inte samma konsekvenstänk och förmåga att bedöma avstånd som vuxna. Miljön i skidbacken går att likställa med trafiken, en välbesökt skidbacke kan jämföras med en hårt trafikerad vägkorsning. Som förälder måste man därför ha ständig uppsikt över mindre barn och omgivningen, samt prata med de större barnen om hur de kan minimera risken för olyckor, säger Alexandra.

Expertens tips inför sportlovets skidåkning

Barnens försäkringsexpert Alexandra Björnsson har sju säkerhetstips till barnfamiljer som ska åka skidor på sportlovet:

  • Använd alltid hjälm. Forskning visar tydligt att risken för skallskador minskar med hjälm vid skid- och snowboardåkning. Tänk på att du som vuxen ska föregå med gott exempel.
  • Använd ryggskydd. Det finns olika modeller av ryggskydd, köp det som du tycker sitter bäst på kroppen. Ryggskyddet ska vara skönt så att det används, se också till att ryggskyddet är ISO-certifierat. Ryggskyddet måste vara i rätt storlek för att skydda ordentligt. Storlekarna på ryggskydd följer oftast samma storlekar som på andra plagg.
  • Se över barnens utrustning, framförallt bindningarna, inför varje säsong. Väg barnet för att försäkra dig om att bindningarna blir rätt inställda och löser ut precis lagom lätt. Uthyrningsbodarna kan hjälpa er med en sådan koll.
  • Åk tillsammans med mindre barn och ha god uppsikt över barnet, så att det inte utgör en fara för sig själv eller andra skidåkare.
  • Låt gärna barnet gå i skidskola. Tekniken blir rätt samtidigt som backarna och tempot anpassas efter barnets nivå och inte efter föräldrar och äldre syskon.
  • Prata med barnen om hur de ska agera i skidbacken för att åka säkert inför varje säsong.
  • Förebygg köldskador genom att känna på barnets fingrar inne i vanten. Om det är kallt och dessutom blåser, håll koll på barnets nästipp, kinder och örsnibbar. Minus 10 grader och stark blåst motsvarar en kyla på under minus 20 grader.

Nöje | Regionalt
Örebronyheter

Källa Trygg Hansa

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in