Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott

By on 20 juni, 2021
Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020.

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar.

Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar. Rapporten ges ut varje år och årets visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott. Resultaten från 2020 års sjukdomsövervakning präglades av covid-19-pandemin med konsekvenser på förekomsten av ett flertal smittor hos människor, som minskat. Åtgärder mot covid-19, och det förändrade beteende hos människor som åtgärderna mot covid-19 har medfört, ligger bakom. Även minskat antal besök inom hälso- och sjukvården under 2020 kan ha påverkat den uppmätta förekomsten av vissa smittor.

I fokus även för det här året står flera viktiga zoonotiska smittämnen som myndigheterna har skrivit särskilda fördjupningsavsnitt om.

– Vi är väldigt stolta över den här rapporten. Den brukar vara mycket uppskattad av mottagarna, och skickas ut både nationellt och internationellt, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

I rapporten ges bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som övervakats i Sverige under 2020. Här lyfts två ämnen som skiljer sig från tidigare år, mink och salmonella.

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

Minkar har visat sig vara särskilt mottagliga för SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människor, och omfattande utbrott har skett i flera länder. I början av oktober 2020 initierades en aktiv övervakning av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Sverige och i mitten av oktober konstaterades det första fallet.

– Resultaten från den övervakning som implementerades, och som riktade sig såväl mot minkar som mot människor i minkarnas närhet visadeatt majoriteten av svenska minkgårdar drabbats av SARS-CoV-2 i någon mån och att smitta sannolikt skett såväl från människa till mink som från mink till människa, fortsätter Karl Ståhl

Årets rapport innehåller ett nytt kapitel som beskriver denna övervakning.

Första fallen av SalmonellaCholeraesuis hos gris i Sverige på 40 år

Med anledning av ett fynd av Salmonella Choleraesuis i en grisbesättning i Skåne i september 2020 inleddes en undersökning av frilevande vildsvin som en del i smittspårningsarbetet och för att få en uppfattning om denna salmonella förekom i vildsvinspopulationen, och i så fall hur utbredd den var.

– Utbrottet hos gris var det första på 40 år och kunskap om smittläget hos vildsvin behövs för att få en bättre förståelse för hur och när smittan introducerats i landet, för risken för nya utbrott hos gris och för möjligheten att vidta förebyggande åtgärder, avslutar Karl Ståhl

Rapporten beskriver de första resultaten från den övervakning som initierades för detta syfte, och fortsätter under 2021.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Statens Veterinärmedicinska Anstalt

You must be logged in to post a comment Login