Trygga och säkra idrottsevenemang för alla besökare

Av på 2 april, 2021
Arkivbild.

Alla offentliga tillställningar, som bl.a. idrottsevenemang, ska vara trygga och säkra för medborgarna, det ingår i Polismyndighetens grunduppdrag. Den nationella inriktningen gällande idrottsevenemang är nu beslutad och gäller hela myndigheten.

Det är arrangören för ett idrottsevenemang som ansvarar för ordning och säkerhet på och intill en offentlig tillställning. Polisen ska stötta arrangören i det arbetet, och får meddela de villkor som behövs, utifrån den aktuella situationen.  

Om polisen bedömer att det kan uppstå ordningsstörningar vid evenemanget behövs det sättas in förebyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om att polisen beslutar om vissa villkor som arrangören ska uppfylla, och att polisen utökar insatserna i samband med evenemanget. Om problemen avtar kommer villkoren att förändras.

– Villkoren är en förutsättning för trygga evenemang, och vad vi förväntar oss i dialog med arrangörerna. Vår bedömning är att samarbetet med idrottsförbund och intresseorganisationer sker på ett mycket bra sätt, och att majoriteten av evenemangen sker utan ordningsstörningar eller brott, säger Stefan Hector, chef operativa enheten, Noa.

Grunden för Polismyndighetens inriktning gällande idrottsrelaterad brottslighet är att idrottsevenemang ska vara trygga och säkra för alla som besöker dem, och arbetet ska bedrivas enhetligt i hela myndigheten.

– En förutsättning för vårt arbete är att vi tillsammans med arrangörerna genomför säkra evenemang på samma sätt i hela landet, och vår målsättning är att fortsatt minska den polisära närvaron i samband med idrottsevenemang, säger Stefan Hector.

I den nya inriktningen ingår även en gemensam hantering kring utrednings- och underrättelsearbetet, och en samordnad hantering med våra samverkande parter mm.

Fakta/Polismyndighetens inriktning

  • Enhetlighet – vi skall arbeta enhetlig över hela Sverige, en arrangör skall känna igen sig var man än är – vi är en svensk Polismyndighet.
  • Förutsägbarhet – vi ska genom dialog och transparens vara tydliga på ett sätt som gör att ingen överraskas av våra åtgärder.
  • Proportionalitet – våra åtgärder kommer att präglas av förväntad problembild och hur evenemangen tidigare genomförts.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in