Tuffa tider kräver förebyggande insatser

By on 28 november, 2022
Foto: Bryta Punkt Nu

Oron över hur vi ska klara ekonomin, elen eller försäljningen av bostaden får många att utveckla ångest och sova sämre. Då är det lätt att ta till alkohol för att lindra sin oro eller för att kunna somna på kvällen. Någon tar till spel med förhoppningen att kunna köpa julklappar till barnen. Och med detta ökar risken att fastna i ett beroende.

Tider av inflation, krig och råvarubrist drabbar alla. På individnivå. Plånboken blir tunnare, lampor släcks, värmen sänks och oron för framtiden ökar. Och det innebär också ökad risk för missbruk och beroende.

– I samband med det har arbetsgivaren ett stort ansvar. Dessutom kan arbetsgivaren arbeta mycket smartare än vad de gör idag, hävdar Gunny Åkesson, VD på Bryta Punkt Nu.

– Att upptäcka ett missbruk på arbetsplatsen tar långt tid. Och under tiden din anställda lägger all energi på att dölja det så far den anställda illa, presterar sämre och kostar dig inte bara sjukdagar utan även uteblivna avtal och förlorade goda kundrelationer, fortsätter Gunny.

Genom att arbeta aktivt förebyggande minskar risken för svårt missbruk på arbetsplatsen. Det kan vara lätt att fastna i fällan att känna sig nöjd med att införa alkohol- och drogpolicys till arbetsplatsen. Dessa faller lätt i glömska i en dammig mapp på intranätet.

– Många företag erbjuder bra lösningar för sin personal när det uppdagas missbruk på arbetsplatsen och det tycker jag känns tryggt. Däremot är de ofta sämre på att jobba förebyggande och långsiktigt och det är där det går att göra skillnad, speciellt nu, när tiderna är utmanande för oss alla, berättar Gunny.

Det är känt att hjälp vid missbruk hjälper bättre när den som behöver hjälp efterfrågar det själv.

-De flesta drar sig för att söka hjälp med anledning av stigmat och den stora skam som råder. Man vill inte gå till vårdcentral och prata med sin läkare och inte ens prata med sin familj eller partner. Och jobbet är man rädd om, så därför går man inte till sin chef. Den utmaningen måste arbetsgivaren anpassa sig efter och erbjuda hjälp på ett sätt där den anställda känner sig trygg.

Därför behöver det förebyggande arbetet vara adekvat hjälp direkt när den behövs och önskas utan att den anställda ska behöva prata med chef eller HR.

-Då kommer vi spara både pengar, lidande och liv! avslutar Gunny.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Bryta Punkt Nu

You must be logged in to post a comment Login