Tusen har utbildats – så att alla kan ta del av friluftslivet

By on 25 december, 2019
Foto: Magnus Fröderberg

Två av landets största fritidsrörelser, Scouterna och Friluftsfrämjandet har under två års tid samarbetat för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med ADHD och autism genom projektet Rätten till friluftsliv. Målet har varit att få till en mer inkluderande verksamhet där alla barn och får ta plats och utvecklas i sin egen takt oavsett funktionssätt.

Totalt har nära 1000 ledare för barn och unga inom Friluftsfrämjandet och Scouterna utbildats inom projektet, som är finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Omkring hälften har gått den webbaserade grundutbildningen Anpassat ledarskap. Projektet har även tillsammans med ideella ledare skapat en fördjupningsutbildning där ledare samlats, utbytt erfarenheter och fördjupat sin förmåga att möta barn och unga med ADHD och autism.

Tack vare utbildningarna har ledarna fått bättre verktyg för att möta de deltagare som har ADHD och autism. Julia Carlbäcker har varit med och utbildat ledare i fördjupningsutbildningen:

– När jag som ledare började ta till mig kunskap kring det anpassade ledarskapet så hittade jag nycklar att kunna förbättra vår egen verksamhet. Små förändringar i mitt eget ledarskap och i vårt upplägg som ledargäng gjorde stora skillnader för barnen. Jag tog till mig teorier kring hur jag kunde vara tydligare i min kommunikation och vilka saker i vår verksamhet som kunde stressa vissa barn. Och så arbetade vi med det i praktiken, säger Julia Carlbäcker.

Julia Carlbäcker. Foto: Magnus Fröderberg

”Vi märkte skillnad direkt”

Tydligheten och förståelsen är något som inte bara hjälper barn och unga med ADHD och autism – det underlättar för alla, såväl ledare som unga. Det gör att både Scouterna och Friluftsfrämjandet, som tillsammans har över 170 000 medlemmar, kan inkludera fler.

– Vi märkte skillnaden direkt i hur gruppen blev lugnare och snällare mot varandra. Det var mindre spring och stök vid samlingarna för vi hade identifierat några av de saker som skapade oro och frustration, exempelvis att inte riktigt förstå vad som gäller eller förväntas av mig som deltagare, säger Julia och fortsätter: – Som ledargäng blev vi mer lyhörda för hur vi alla fungerar olika och anpassade aktiviteterna efter olika behov, det gjorde att barn som tidigare inte velat delta på olika aktiviteter nu kunde vara med de andra barnen och det blev mindre utanförskap. 

Vill sprida utbildningarna till fler

Tack vare ny kunskap och nya metoder kan fler ta del av friluftslivet på samma villkor.

– Den största och viktigaste förändringen var att barn som varit på väg att sluta nu kunde och ville stanna i verksamheten när förutsättningarna ändrats, och fortsätta utvecklas tillsammans!
Efter ett mycket uppskattat samarbete i projektet går nu arbetet över i vanlig verksamhet och de utbildningar som tagits fram kommer fortsättningsvis vara en del av både Friluftsfrämjandets och Scouternas utbildningar för ledare som möter barn och unga. Nu vill de båda organisationerna sprida arbetet till övrigt föreningsliv, så att barn och unga med ADHD och autism kan få tillgång till en meningsfull fritid – oavsett fritidsaktivitet. Flera föreningar och företag har uttryckt intresse av att ta del av den grundläggande webbkursen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Scouterna

You must be logged in to post a comment Login