Tusentals djur döda på svenska djurparker

Av på 21 april, 2020
Foto: Djurrättsalliansen

2019 var ett rekordår för svenska djurparker som såg en tjugoprocentig ökning av antalet besökare, vilket slutade på nio miljoner besökare totalt på svenska djurparker. Djurparkerna lockar bland annat besökare med nyfödda ungar och löften om att de bevarar utrotningshotade djur.

Vad som däremot inte visas upp är de hundratals djur som årligen dör eller dödas, däribland utrotningshotade och helt friska djur. Djurrättsalliansen har granskat tio av landets större djurparker genom att från länsstyrelsen begära ut djurparkernas artinventeringslistor. Dessa listor ska djurparkerna årligen skicka in till myndigheten. Djurrättsalliansen kan nu avslöja att 2 565 djur har dött på de granskade djurparkerna under de tre senaste åren, 808 av dessa djur dog under 2019.

Utrotningshotade djurarter eller friska djur som till exempel addaxantilopen, kattugglor, lejon, vargar, björnar, järvar, rävar, gulbröstad kapuchin och makaker är bara några exempel på djur som har avlivats på de olika djurparkerna. De är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för.

– Frågan vi måste ställa oss är om djurparkerna är värda det pris som djuren får betala. Utbildning, forskning och artbevarande är skäl som ofta framhålls som argument för djurparker. Det är en efterhandskonstruktion för att legitimera djurparkernas existens. I grund och botten handlar det om att tjäna pengar på att hålla vilda djur inspärrade och en konsekvens av det är att djur dödas, säger Daniel Rolke, ordförande för Djurrättsalliansen.

Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna.

Det finns färre än 30 addaxantiloper kvar i det vilda, vilket innebär att arten är akut utrotningshotad. Under de senaste tre åren har 13 addaxantiloper avlivats eller dött på Kolmårdens djurpark. Det är inte första gången det har hänt. Tidigare år har 28 utrotningshotade addaxantiloper avlivats trots att de var helt friska. Kolmårdens djurpark som säger sig föda upp dem för att placera ut dem i det vilda har endast gjort det vid två tillfällen, en gång på 1990-talet och 2007 då en individ utplacerades.

På Borås djurpark finns bland annat den afrikanska vildhunden, en art som djurparken själva lyfter fram som en av de mest hotade i Afrika. I en granskning av SVT 2018 visade det sig att Borås djurpark under åren 2014-2016 avlivade 16 friska afrikanska vildhundar. Under 2017-2019 har ytterligare 21 vildhundar dött, men Borås djurpark vill inte svara på hur. I SVT:s granskning uppdagades det även att djurparken regelbundet avlivar friska ungar, bland annat fick lejonen Potter och Weasley sätta livet till 2018.

– Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra vår syn på hur vi behandlar andra djur och hela ekosystem, säger Daniel Rolke.

Djurrättsalliansens granskning visar även att flera av de svenska djurparkerna för en bristfällning förteckning som strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd. Listan över djur som tillkommit eller lämnat djurparken ska skickas in till länsstyrelsen senast den sista februari varje år, någonting som flera djurparker inte har gjort eller varit försenade med.
Det finns inget krav på att redovisa djur som avlivats eller självdött på svenska djurparker, men merparten av djurparkerna gör det ändå.

– Vi hoppas att fler ser problemen som djur i fångenskap innebär och inte besöker djurparker, säger Daniel Rolke. 

Svenska djurparksföreningen har under 2019 tagit fram en ordlista att använda sig av vid kommunikation med medier och allmänhet. Bland orden som rekommenderas att ej användas finns ord som kan uppfattas som negativa eller som kan missuppfattas. Några av orden är fångenskap, överskottsdjur och djurkollektion.

De djurparker som varit med i granskningen är Borås djurpark, Kolmårdens djurpark, Skansen (inklusive Skansen-akvariet), Nordens ark, Ystads djurpark, Skånes djurpark, Lycksele djurpark, Parken zoo, Slottsskogen och Furuviksparken. I granskningen ingår däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Djurrättsalliansen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in