Tusentals fängslade under livshotande förhållanden i väntan på rättegång

Av på 24 oktober, 2018

På grund av vidriga fängelseförhållanden riskerar människor i Madagaskar att dö under tiden de sitter fängslade i väntan på rättegång, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport. Rapporten tar upp hur myndigheternas orimliga användande av detta att fängsla människor i väntan på rättegång drabbar de mest utsatta i samhället. Amnesty har dokumenterat hur 52 av de 129 personer som dog i fängelser under 2017, avled när de väntade på att ställas inför rätta.

Rapporten, Punished for being poor: unjustified, excessive and prolonged pre-trial detention in Madagascar, baseras på besök som Amnestys utredare gjort i nio fängelser runt om i landet där över 11 000 människor har blivit godtyckligt placerade i avvaktan på rättegång, en placering som ofta kan vara i flera år. Det här har resulterat i överfulla fängelser, vilket tillsammans med brist på mat och sjukvård samt ohygieniska inrättningar, gör att de intagnas hälsa, och liv, riskeras.

  • Under 2017 dog 52 människor som var fängslade i väntan på rättegång.
  • Många sitter fängslade under lång tid för mindre allvarliga brott, som snatteri.
  • Vidriga fängelseförhållanden är likställt med att bestraffa eller behandla någon grymt, omänsklig eller förnedrande.

Amnesty har bland intervjuat vuxna som suttit fängslade i väntan på rättegång i över tre år och barn som väntat på rättegång i över två år. Besöken gjordes första gången i augusti 2017 och därefter gjordes uppföljningsbesök under september 2018.

– Ett rad misslyckanden när det gäller Madagaskars rättsväsende innebär att människor får lida i fängelse i flera år innan en rättegång äger rum. Många av dem vi besökte satt åtalade för mindre, icke våldsamma, brott. En man som är åtalad för att ha stulit boskap har suttit fängslad i väntan på rättegång i tre och ett halvt år, säger Deprose Muchena, chef för Amnesty Internationals avdelning för södra Afrika.

– Ingen av fängelserna vi besökte separerade personer som väntade på sin rättegång från personer som dömts, något som ska ske enligt internationell humanitär rätt. Det innebär att, i vissa fall, barn har suttit i samma celler som dömda fångar. De fattigaste, däribland kvinnor och barn, och de med minst resurser för att kunna skaffa sig juridisk hjälp, är de som drabbas hårdast.

Madagaskars kränkande fängelsesystem drabbar fattiga män, kvinnor och barn mest, inte minst för att de inte har råd med en juridisk företrädare. Det senaste årtiondet har antalet kvinnor och barn som fängslas i avvaktan på rättegång ökat i en oroande takt medan fängelser med enbart män fortsätter att vara överfulla. I oktober 2017 utgjordes 70% av av det totala antalet kvinnor som satt fängslade av kvinnor som satt fängslade just i väntan på rättegång, och för barn var samma siffra 80%.

Amnesty har dokumenterat hur personer ofta hålls fängslade under lång tid för icke våldsamma förseelser som stöld av kycklingar eller mobiltelefoner eller för förfalskning. Den sortens brott ska överhuvudtaget inte leda till fängslande i avvaktan på rättegång och framförallt inte leda till ett långvarigt frihetsberövande under vidriga förhållanden.

Enligt internationell rätt ska ska inte ett frihetsberövande i väntan på rättegång vara en huvudregel och det får heller inte användas som en straffåtgärd.

De madagaskiska myndigheternas användning av orättfärdiga och långvariga fängslanden i avvaktan på rättegång bryter även mot Madagaskars egna lagar, inklusive principen om att en person är oskyldig till motsatsen har bevisats.

– Vi uppmanar de madagaskiska myndigheterna att släppa de som sitter fängslade i avvaktan på rättegång, vars kvarhållanden har varit orättfärdiga, godtyckliga eller långvariga, och att börja med de personer som sitter fängslade för mindre brott eller helt enkelt för att de är fattiga. Myndigheterna måste också ge skadestånd till de som suttit olagligt fängslande i avvaktan på rättegång, och vidta åtgärder för att bygga upp ett effektivt rättsväsende som respekterar mänskliga rättigheter, säger Deprose Muchena.

Den största orsaken till långvariga fängslanden i avvaktan på rättegång i Madagaskar är de ytterst få domstolssammanträden som görs när det gäller brottmål. Enligt brottsbalken hålls brottmålsförhandlingar två gånger per år, något som leder till allvarliga förseningar och överfulla fängelser. Ytterligare brottmål kan hållas om antalet fall kräver det, men bara om det finns tillräckliga resurser..

I Madagaskars fängelser sitter det fler människor som inte fått sina fall prövade än personer som är dömda. I oktober 2017 utgjorde människor i avvaktan på rättegång 55 procent av den totala fängelsepopulationen.

Enligt internationell humanitär rätt ska personer som väntar på rättegång inte kvarhållas om det inte finns en bedömd risk att den misstänkta förövaren till exempel riskerar att fly, hota ett vittne eller manipulera bevis. Madagaskars konstitution föreskriver på liknande sätt att detta att fängsla någon i avvaktan på rättegång ska vara ett undantag.

Personer som sitter fängslade i väntan på rättegång eller vars rättegång fortfarande pågår och som inte har dömts, ska antas vara oskyldiga. De har också rätt att få en advokat och prövas i domstol inom en rimlig tid, och de ska sitta åtskilda från personer som har dömts för brott.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in