Tusentals nya bostäder stoppas

Av på 14 december, 2018
Ytterst drabbar byggstoppet ungdomar, barnfamiljer och äldre som sett fram emot att kunna hyra en bostad till en hyra som hushållet klarar av.

Riksdagen beslutar på måndag att avveckla investeringsbidraget till nya hyresbostäder och studentbostäder. Men i stället för en ordnad avveckling snabbstoppas stödet, vilket innebär att tusentals planerade nya bostäder inte kommer att byggas.

Civilutskottets förslag till riksdagsbeslut innebär att staten från och med årsskiftet inte får ingå några nya ekonomiska åtaganden avseende investeringsstödet. Efter den 31 december kan länsstyrelserna alltså inte behandla några ansökningar, oavsett när de lämnats in.

Att det finns en politisk majoritet för att avveckla stödet är känt, men att det nu stoppas med två veckors varsel är anmärkningsvärt, säger Anders Nordstrand, Vd för SABO.

Beslutet innebär alltså inte bara stopp för framtida projekt, utan i praktiken också för ett stort antal projekt för vilka ansökan lämnats in under 2018 i enlighet med gällande förordning. Det beror på att antalet ansökningar ökat under hösten och att länsstyrelserna därför inte hinner behandla alla ansökningar under 2018.

– Detta får stora negativa konsekvenser för bostadsbyggandet. Att bygga nya bostäder kräver planering, projektering, upphandling och stora investeringsbeslut som i de flesta fall kan ta ett par år att ta fram, säger Anders Nordstrand.

Högre kostnad och högre hyror
Flera av SABOs medlemsföretag ligger långt fram i planeringen och har redan tagit investeringsbeslut där kalkylerna bygger på att man får investeringsstöd. Ansökningarna har skickats in till länsstyrelserna och man är i princip redo att sätta spaden i marken.

Men utan investeringsstöd förändras de ekonomiska förutsättningarna radikalt för dessa projekt. I några fall kommer husen att kunna byggas ändå – till högre kostnad och med högre hyror – men i de flesta fall måste projekten stoppas och nedlagda kostnader kommer att slå mot företagets ekonomi.

– Ett snabbstopp av investeringsstödet är oskäligt mot de fastighetsägare som ansökt om investeringsstöd under hösten och får närmast karaktären av retroaktiv lagstiftning.

Drabbar ungdomar, barnfamiljer och äldre
Snabbstoppet drabbar bostadsbyggandet både på tillväxtorter och på vikande marknader där ett litet tillskott av nya bostäder ändå behövs. Ytterst drabbar det de ungdomar, barnfamiljer och äldre som sett fram emot att kunna hyra en bostad till en hyra som hushållet klarar av.

Långsiktiga och stabila spelregler är nödvändiga för att uppnå det bostadsbyggande som Sverige såväl behöver. Det framhåller Civilutskottet själv när man i sitt betänkande skriver att ”Avvecklingen av stödet ska ske successivt för att marknaden ska kunna anpassa sig till en återgång till ett bostadsbyggande utan subventioner”. Men förslaget om att länsstyrelserna efter årsskiftet inte längre ska kunna behandla några ansökningar går helt emot denna skrivning.

– Därför bör Civilutskottet ta sitt uttalande om att avvecklingen ska ske successivt på allvar, och snarast ta fram kompletterande beslut om övergångsregler. Det måste bli möjligt för staten att göra ekonomiska åtaganden avseende investeringsstödet för alla ansökningar som lämnats in senast 31 december 2018, säger Anders Nordstrand.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in