Två av fem män undersöker kroppen

By on 22 oktober, 2021

En ny Sifo-undersökning, framtagen på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att två av fem män undersöker kroppen – samtidigt uppger många att de inte har tillräckligt med kunskap om hur man undersöker kroppen. 

Sifo-undersökningens resultat i korthet

  • Fyra av tio (43 procent) svarar nej på frågan om de undersöker kroppen efter knölar och förändringar, för att upptäcka eventuella sjukdomar. 
  • 42 procent av männen undersöker kroppen, men samtidigt svarar hela 58 procent att de inte har tillräcklig kunskap om hur man undersöker kroppen. Ser man istället till de kvinnliga respondenterna uppger 16 procent att de inte har kunskap om hur man undersöker kroppen.
  • I åldersgruppen 18–29 år uppger 60 procent av männen att de inte har kunskap kring hur man undersöker kroppen efter förändringar, medan motsvarande siffra för kvinnor i åldersgruppen är 35 procent.
  • Ser man till åldersgruppen 30–49 år uppger 64 procent av männen att de inte har kunskap kring hur man undersöker kroppen, medan motsvarande siffra för kvinnor är betydligt lägre – endast 17 procent.

I ljuset av detta har Apotek Hjärtat tagit fram ett meditationsprogram med fokus på självundersökning av pungen, tillsammans med Cancerfonden och Camilla Sköld, en av Sveriges främsta meditationsexperter. Meditationen guidar lyssnaren genom undersökningen och syftar till att fler ska ta sig tiden att i lugn och ro lära känna sin kropp och etablera en rutin så att det ska bli lättare att hitta eventuella förändringar.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Apotek Hjärtat
Meditationsprogrammet finns tillgängligt via Spotify och appen Mindfully. För mer information om meditationerna, vänligen besök apotekhjartat.se/rosabandet.

You must be logged in to post a comment Login