Två av tre globala bolag har lidit förlust till följd av politiska risker

Av på 15 december, 2019

I en undersökning med 41 större bolag fann Willis Towers Watson att 61 procent av bolagen ansåg att de politiska riskerna ökat under 2019.

Störning i internationell handel ansågs i undersökningen vara den främsta risken i de flesta regioner. 58 procent av de tillfrågade uttryckte oro för handelssanktioner för sin verksamhet i Europa, 70 procent i Asien och Stilla havet, medan siffran för Ryssland och OSS var 77 procent. Sanktioner mot Ryssland, Iran och Venezuela, ett handelskrig som involverar Kina och hotet om Brexit var andra saker som de svarande uttryckte oro för.

Farhågor om politiskt våld var högst i Afrika (74 procent) och Mellanöstern (71 procent), där de svarande uttryckte att ny teknik som drönarattacker skulle kunna förvärra sådana risker.

Enligt undersökningen ökade under 2019 också andelen företag som rapporterade att de hade upplevt förluster till följd av politiska risker. 54 procent av de tillfrågade hade upplevt en förlust på grund av politiskt våld, jämfört med 48 procent under 2018. För 2019 rapporterade 46 procent förluster på grund av handelssanktioner eller import- eller exportembargon, medan samma siffra 2018 var 40 procent. 32 procent av företagen med intäkter över 1 miljard dollar rapporterade tidigare erfarenhet av katastrofala (mer än 250 miljoner dollar) förluster till följd av politiska risker.

Notera: företag som lidit förlust till följd av politiska risker; n = 14 för 2018, n = 28 för 2019

­– Det framgår tydligt av undersökningen att politisk risk fortsätter att öka och att relaterade ekonomiska förluster ökar. Företag står nu inför ett strategiskt val, att antingen behålla sina globala affärsmodeller samtidigt som de accepterar, mildrar eller överför de politiska riskerna som är förknippade med dem, eller att försöka anpassa sig till en ny och mer nationalistiskt global arena, säger Paul Davidson, Chairman of Financial Solutions på Willis Towers Watson.

Majoriteten av de tillfrågade (71 procent) uppgav att fokus på politisk riskhantering inom deras företag hade ökat sedan 2018, och nästan 40 procent upplevde högre krav från sina investerare. Undersökningen visade att den senaste tidens utveckling, så som Kinas och USA:s konflikt och de sanktioner som det har resulterat i har gjort politiska risker mer påtagliga.

Liksom tidigare år omfattade studien djupgående uppföljningsintervjuer med ett antal deltagare i undersökningen. Intervjuerna påvisade att de största orosmomenten framför allt är ”handelskrig/konkurrens mellan USA och Kina”, ”regional stabilitet i Mellanöstern” och ”utmaningar kopplat till företagen sociala och miljömässiga ansvarstagande (ESG)”. ESG-risken fanns inte bland topp tio-riskerna 2018, men de intervjuade antydde att ökande spänningar mellan företag och samhälle i allt högre grad ledde till händelser relaterade till politiska risker.

Om rapporten
Rapporten How are leading companies managing today’s political risks? 2019 Survey and Report är framtagen av Oxford Analytica för Willis Towers Watson. Rapporten beskriver frekvens och förluster som kan härledas till politisk risk.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Willis Towers Watson

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in