Två av tre svenskar: Svårt att veta hur prylar ska återvinnas

Av på 28 december, 2018

Två av tre svenskar, 63 procent, har svårt att veta hur deras uttjänta saker ska återvinnas, visar en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. Detta trots att en stor majoritet, mer än åtta av tio, skulle vilja återvinna mer än de gör i dag.

– Det är fantastiskt bra att svenskarna vill återvinna mer! Därför är det sorgligt att så många upplever att det är svårt. Tillverkarna måste ta ett mycket större ansvar för att våra saker ska kunna återvinnas, genom att designa smart redan från början, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Undersökningen visar att ungefär två av tre svenskar, 63 procent, ofta eller ibland har svårt att veta hur en uttjänt produkt ska återvinnas. Bara 6 procent uppger att de aldrig stöter på sådana problem.

Tveksamheten står i vägen för större återvinning i Sverige. I samma undersökning svarar nämligen mer än åtta av tio svenskar, 82 procent, att de skulle vilja återvinna uttjänta produkter i större utsträckning än i dag. Bland kvinnor är andelen så hög som 89 procent, jämfört med 75 procent av männen. De svenskar som aldrig känner att de vill återvinna mer utgör bara 3 procent.

– Ingen ska behöva stå med en uttjänt pryl och tveka kring hur den ska återvinnas, för det leder till att vi kastar bort värdefulla material och slösar med jordens resurser. Svenskarna vill ta ansvar – nu måste riksdagen besluta om tydligare krav på tillverkarna, säger Pär Larshans.

Det kan finnas flera skäl till att produkter är svåra att återvinna. I grunden handlar det om att de inte är designade på ett sätt som lämpar sig för återvinning. Exempelvis kan de vara gjorda av många olika material som inte går att separera från varandra, eller inte vara märkta på ett sätt som gör att deras sammansättning framgår tydligt. Att förändra sådant är en förutsättning för den cirkulära ekonomi som Sverige eftersträvar.

Sverige förlorar varje år 42 miljarder kronor på utebliven återvinning, visade en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics tidigare i år. Totalsiffran är med all säkerhet betydligt högre, eftersom studien bara tittat på en handfull material.

Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in