Två avlidna personer hittades i bostad

Av på 12 februari, 2021

Två avlidna personer påträffades i en bostad i Ljusnarsbergs kommun under gårdagen, omständigheterna är oklara varför en förundersökning om mord är inledd.

Under torsdagseftermiddagen påträffade polisen i samband med en bostadsundersökning två avlidna personer, en man och en kvinna, i en bostad norr om Kopparberg.

Det är oklart vad som föranlett personernas död vilket gör att det inte går att utesluta brott. Med anledning av det har en förundersökning gällande mord inletts.

I nuläget finns ingen misstänkt men då utredningen är i sin linda kan detta komma att ändras.

Platsen är avspärrad och tekniker arbetar under dagen vid platsen. Samtidigt vidtas andra utredningsåtgärder för att klargöra vad som inträffat. I övrigt kan polisen inte uttala sig närmare i nuläget mot bakgrund av förundersökningssekretess.

Länet | Ljusnarsbergs kommun
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in