Två lodjur får skjutas i Örebro län

By on 28 februari, 2023
Bild: Jägarnas Riksförbund

Den 1 mars startar årets licensjakt efter lodjur, Jägarnas Riksförbund verkar för att lodjursstammen ska sänkas mot det beslutade referensvärdet om 870 lodjur.

Den senaste inventeringen visade att det finns ungefär 1450 lodjur i landet, vilket gör att en omfattande lodjursjakt måste till för att sänka nivån. Lodjuret är ett av de stora rovdjuren i landet och dess påverkan på jakt och boskapshållning kan inte värderas endast utifrån lodjurets påverkan utan den måste ses som en del i det totala rovdjurstrycket där både varg, björn och järv också finns med.

– I stora delar av Sverige är det totala trycket från rovdjur oacceptabelt, därför är det viktigt att alla stora rovdjur jagas när utrymme finns, säger Solveig Larsson, Förbundsordförande på Jägarnas Riksförbund.

– För att få en rättvisande bild av lodjurspopulationen i landet måste inventeringarna moderniseras och jägarnas kunskaper tas om hand på ett bättre sätt, fortsätter Solveig Larsson.

– För JRF, som verkar för frivillighet, ansvar och samarbete, är lodjursjakten verkligen ett bra tillfälle för jägarna att visa hur samverkan på frivillig väg fungerar när det är som bäst, avslutar Solveig Larsson.

Under de senaste åren har lodjurspopulationen ökat kraftigt i syd, vilket också speglas i besluten om jakt. I det södra rovdjursförvaltningsområdet ska det fällas 86 lodjur, att jämföra med 32 förra året. Inventeringarna av lodjur är dock mycket osäkra och risken för underskattning av populationen är överhängande, både i norr och syd. Totalt får 201 lodjur fällas i landet.

För att lodjursjakten ska fungera bra krävs stora sammanhängande marker då lodjuren ofta rör sig över stora ytor. Därför är det viktigt att jägare och markägare i god tid innan förbereder sig, samtalar över större ytor och kommer överens om hur lodjursjakten kan bedrivas för att tilldelningen ska kunna fyllas.

Faktaruta

  • Lodjuret får jagas med kulgevär, hagelgevär och efter beslut från Länsstyrelsen också med fälla. För kulgevär gäller klass 2.
  • Totalt 201 lodjur får fällas i landet, fördelat över 37 i norra, 78 i mellersta och 86 i södra Sverige.
  • Lodjur jagas ofta med hund, och då används ofta olika typer av stövare som driver lodjuret mot utställda passkyttar.
  • För att lodjursjakten ska vara effektiv krävs spårsnö, då det gör att lodjuren enkelt lokaliseras.

Tilldelning licensjakt på lodjur

Dalarna 17
Gävleborg 30
Jämtland 21
Jönköping 17
Kalmar 32
Kronoberg 9
Uppsala 4
Värmland 10
Västerbotten 4
Västernorrland 12
Västmanland 7
Västra Götaland 8
Örebro 2
Östergötland 28

Örebro län
Örebronyheter

Källa: Jägarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login