Två skopande flygplan skickas från Sverige

By on 29 juli, 2022
Foto: MSB

Tjeckien är ett av de EU-länder som i år drabbats av allvarliga skogsbränder. De har under veckan begärt hjälp via EU:s civilskyddssamarbete och resurser från olika länder har bidragit i arbetet. 

Sent under torsdagskvällen bad EU Sverige att skicka de två skopande flygplan som står i beredskap inom rescEU till det drabbade området i Tjeckien. MSB tog emot denna begäran och har under natten planerat för och startat upp en insats som nu genomförs. De två flygplanen med besättning har redan tidigt på fredagsmorgonen lämnat Sverige för att påbörja släckningsarbete i Tjeckien så snart som möjligt.

EU-gemensamma resurser ger ett extra skyddsnät

– En styrka i EU-samarbetet är att vi använder våra samlade resurser och kompetenser på ett effektivt sätt, att vi samarbetar och hjälper varandra, säger Roger Gustafsson, projektledare på MSB:s operativa avdelning. Förra året stöttade vi på motsvarande sätt Grekland med skopande flygplan. 2018 var det i stället Sverige som fick ta emot stöd från ett flertal länder via EU-samarbetet. Inget land kan helt på egen hand klara stora skogsbränder, det gäller kanske särskilt länder som inte drabbas ofta av stora skogsbränder. Just nu är brandriskerna mycket högre i syd- och centraleuropa än i vår norra del.

Säkerställd god beredskap i Sverige

Beredskapen att hantera skogsbränder i Sverige har i första hand kommunal räddningstjänst. De kan vid behov begära ytterligare stöd från MSB, bl.a. genom de kvarvarande flygande resurserna. För tillfället har vi två skopande flygplan och sex helikoptrar i hög beredskap för att hantera skogsbränder i Sverige. Vid behov kan vi ställa ytterligare helikoptrar i hög beredskap.

– När vi får en uppmaning från EU att skicka stöd i form av resurser så vill vi säkra upp att vi fortsatt har en god beredskap att hantera de risker vi har i Sverige. Bland annat därför förstärkte vi idag på morgonen beredskapen med ytterligare två helikoptrar, säger projektledaren Roger Gustafsson.

Aktuell beredskap för helikoptrar och skopande flygplanFakta – det här bistår Sverige och MSB med Två skopande flygplan av typen AT-802F Fireboss med besättning ställs till Tjeckiens förfogande genom rescEU och civilskyddsmekanismen. Flygplanen har MSB handlat upp med syfte att vara en beredskap som ska fungera både i Sverige och inom EU.

Dessa skopande flygplan är sedan 2020 en del av rescEU och ingår därmed i det extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser som finansieras gemensamt i Europa. För denna resurs i beredskap står EU för 90 procent av utvecklings- och beredskapskostnaderna. Sverige står genom MSB som värd för resurserna, utvecklar dem och kan använda dem nationellt. Vid EU-insatser finansierar EU 75 procent av de operativa kostnaderna och mottagarlandet står som huvudregel för resterande 25 procent.

Sverige har varit en del av rescEU sedan starten 2019 och detta är andra gången flygande resurser från Sverige aktiveras till insatser utomlands. Genom deltagande i internationella insatser utvecklas även beredskapen i Sverige, genom de erfarenheter som tas med hem. Tillsammans bygger vi på detta sätt ett starkare Europa.

MSB är Sveriges kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Sverige
Örebronyheter

Källa: MSB

You must be logged in to post a comment Login