Tyck till om förslaget på Program för ekologisk hållbarhet

By on 30 juni, 2022
Bild: Kumla kommun

Nu kan du som Kumlabo tycka till om förslaget på Program för ekologisk hållbarhet, alltså hur man i Kumla ska tänka och agera för en hållbar ekologisk samhällsutveckling genom att minska klimatavtryck och värna om miljön.
 
Om programmet

Programmet för ekologisk hållbarhet ska ersätta nuvarande miljöprogram från och med februari 2023. Programmet har sin utgångspunkt i globala och nationella miljömål och har i syfte att fungera som en del av den röda tråd som löper från de globala och nationella miljömålen ned till faktiskt utförd verksamhet med påverkan att nå målen.

För ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete krävs att alla aktörer i samhället samverkar, det nya programmet har därför ett geografiskt fokus och riktar sig till alla i Kumla kommun.

Lämna synpunkter

Då programmet riktar sig till alla i kommunen innebär det att man som medborgare eller företagare, verksam i kommunen, har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget på Program för ekologisk hållbarhet är på remiss till och med den 31 oktober 2022, inkomna synpunkter från medborgare och företagare kommer att behandlas i samband med vårt arbete med remissvaren.

Synpunkter skickas till samhallsbyggnad@kumla.se, senast den 31 oktober 2022. Vänligen ange Dnr 2022/200.

Kumla
Örebronyheter

Källa Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login