Tyck till om trafiken i Örebro.

Av på 18 februari, 2013

Örebro kommun har planer och idéer att göra det enklare för medborgare att åka bil, buss, cykla eller gå. Planerna och idéerna gäller för bland annat öppning av vissa gator för biltrafik, nya cykelvägar och snabbare kollektivtrafik. Nu behöver vi medborgarnas synpunkter kring planerna och idéerna.

Örebro växer och medborgare blir fler och fler som ska samsas gatorna. Tar alla egen bil blir det trångt. Om alla istället åker buss, cyklar eller går kan samtliga få plats. Målet är att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik i Örebro ska öka från 44 procent år 2013 till 60 procent år 2020.

Lämna synpunkter på orebro.se
Nu vill Örebro kommun ha medborgarnas synpunkter på hur kommunen kan göra trafiken smidigare i staden. Medborgare kan lämna synpunkter och kommentarer på samtliga planer och idéer som presenteras på orebro.se 18 februari-10 mars.

Möt politiker och tjänstemän
Medborgare har även möjlighet att lämna synpunkter hos tjänstemän och politiker i Krämaren vid entrén mot Näbbtorget, mittemot Subway, fredag 22 februari kl. 12-19 samt lördag 23 februari kl. 11-16.

Planer och idéer

  • Öppning av vissa gator som under en tid varit stängda för allmän trafik. En anledning är att befolkningen i Örebro växer, vilket även ökar trafiken och behovet av att fördela trafiken till fler gator.
  • Fler huvudcykelstråk för arbetspendling. Cykelstråken är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering.
  • Skapa snabbare resvägar och kortare restider inom kollektivtrafiken genom prioriterade stråk och busskörfält.

Mer information om planerna och idéerna finns här.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in