Pensionsåldern blir allt mer individualiserad

By on 31 maj, 2017
Ny statistik om pensionsavgångar. På bilden Helén Högberg, statistiker, SPV.
Foto: Lina Landell, SPV

Statligt anställda väljer att gå i pension vid allt mer varierade åldrar, det visar den senaste trendanalysen som genomlyser pensionsavgångar inom statsförvaltningen.

I Sverige är pensionsåldern inte längre 65 utan sträcker sig över ett större åldersspann.

Vi ser att pensionsåldern blir allt mer individualiserad, det vill säga personer väljer att gå i pension någon gång mellan 61 år och 67 år, berättar Helén Högberg, statistiker på SPV.

SPV lämnar varje år information till regeringen om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Rapporten levereras till Finansdepartementet inför kommande budgetarbete.

Bland många valmöjligheter blir ett val enkelt
Många av de statligt anställda väljer att gå i pension just under sin födelsemånad. Exakt vad det beror på framgår inte av statistiken. Men en förklaring kan vara att det i samband med sin pensionering är många val som ska göras. Ett sätt att skapa logik och ordning i valen är att styra just den dagen då pensioneringen sker till sin födelsemånad.

Fakta om statistiken
Statistikuppgifterna avser åren 2011 till 2016 och gäller endast för statligt anställda vars arbetsgivare var obligatoriska medlemmar hos Arbetsgivarverket när pensionerna beviljades.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login