Tydligare prioriteringar på kollektivtrafik och 100-vägar

Av på 22 november, 2013

Under de kommande åren ska det satsas mer på kollektivtrafik och det sker en hårdare prioritering av vilka vägar som ska byggas ut med mitträcken för 100 km/h. Det framgår i länstransportplanen för åren 2014-2025 som regionförbundets styrelse nyligen beslutade om.

240 miljoner kronor eller en fjärdedel av den dryga miljard som finns att fördela i länstransportplanen öronmärks till kollektivtrafik- och cykel området. Andra utgiftsområden, till exempel trafiksäkerhet, miljö och utvecklingsåtgärder, kan också innefatta sådana satsningar och därför kan totalsumman bli större.

En nyhet är att regionförbundet öppnar upp för att ekonomiska medel från länstransportplanen också ska kunna användas för att finansiera järnvägsåtgärder. En sådan åtgärd är anslutningen av Norabanan till järnvägen vid Ervalla.

– Den länstransportplan som vi har beslutat om i regionstyrelsen innehåller tydliga miljöfrämjande satsningar. Främst inom kollektivtrafikområdet. Det här är mycket tydligare nu än tidigare. Dessutom öppnar vi upp för satsningar på järnväg, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Tydligare investeringsprioriteringar vägar
I den nya länstransportplanen blir det också tydligare vilka vägar som det ska satsas på som ska få hastighetsgränsen 100 km/h.

– Det här innebär att vi har möjlighet att fokusera investeringarna till de sträckor som är viktigast för pendling och som har mest trafik. Först på tur står en stor satsning på väg 51 mellan Kvarntorpsrondellen och Svennevad, säger Irén Lejegren (S).

Bild: Arkivbild Örebronyheter
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in