Tydligare uppföljning av den nationella läkemedelstrategins mål och insatser.

Av på 26 april, 2013

Genom en bättre överblick och ökad samverkan ska den nationella läkemedelsstrategin (NLS) få tydligare uppföljning. Fyra arbetsgrupper ska utveckla arbetet.

– Ett viktigt syfte med den nationella läkemedelsstrategin är att förstärka samverkan mellan myndigheter och organisationer där vi kan samordna kunskap och kompetens. Vi kan också följa strategins fem övergripande mål till nytta för både den enskilde patienten och samhället. Därför är det oerhört positivt att vi genom att tillsätta dessa indikatorgrupper förstärker och utvecklar dessa delar, säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket.

– Projektgruppens arbete har präglats av ett mycket gott samarbete och vilja att nå fram till en gemensam plattform för att följa upp strategins insatser. Det ska bli mycket intressant att följa indikatorgruppernas betydelsefulla arbete avslutar Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet.

En projektgrupp, som består av deltagande myndigheter och organisationer, bildades efter beslut vid förra högnivåmötet. Gruppens uppdrag att förtydliga uppföljningen av arbetet med NLS har nu resulterat i ett förslag som också blev högnivågruppens beslut vid onsdagens möte.

Förslaget innebär bland annat att fyra arbetsgrupper, så kallade indikatorgrupper, tillsätts. Gruppernas huvuduppdrag är att utreda och definiera de mått för uppföljning av NLS som projektgruppen föreslagit. De fyra grupperna kommer även att kunna stärka samarbetet inom NLS. En första delrapport planeras vara klar till högnivågruppens nästa möte i oktober. Indikatorgrupperna är indelade utifrån NLS fem långsiktiga mål. Den första indikatorgruppen kommer även att ha experter inom indikatormetodik och utgör därför kärngrupp i arbetet.

• Mål 1–2 Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass samt Jämlik vård
• Mål 3 Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
• Mål 4 Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
• Mål 5 Minimal miljöpåverkan

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in