Tyréns solinventerar Örebro.

Av på 12 juni, 2013

Tyréns har fått i uppdrag att solinventera och producera en solkarta för centrala Örebro på uppdrag av kommunen. Det nyvunna uppdraget kommer direkt efter att Tyréns levererat en färdig solkarta över Stockholm stad. Örebros solkarta kan användas för effektiv placering av solcellspaneler på tak.

Per Jonsson, affärschef på Tyréns, som ansvarar för solinventeringsuppdraget, berättar att solinventeringen i Örebro är del av en större solenergisatsning inom kommunen. Beställaren är Enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun.

– Kartan bygger på en 3D-modell som utsätts för solberäkningar baserad på soldata över en tioårsperiod. Solinventeringen framställs sedan i en solkarta som kommer finnas tillgänglig. Förhoppningen är att berörda husägare, både privata företag och offentlig verksamhet kan använda solkartan som beslutsunderlag för installation av exempelvis solcellspaneler på hustaken. Vi ser en utveckling nu där kommuner identifierar sig som lämpliga distributörer av solkartor och att man på sätt kan lätt nå alla typer av fastighetsägare och uppmuntra dem att påverka sin energiförbrukning.

Solinventeringen kommer att vara färdig i oktober 2013. En kostnadsfri solkarta kommer att läggas ut på kommunens hemsida för Örebros boende som inspiration till nya solcellsinstallationer.

– Vi som jobbar med solinventeringar hoppas att solkartan gör att fastighetsägare och boende i kommunen får upp ögonen för solenergi och att det blir startskottet för nya solenergisatsningar i exempelvis Örebro, berättar Per.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in