Tystna inte – en ny webbplats om hot och hat

By on 7 maj, 2019
På webbplatsen berättar Bianca Kronlöf, Ulf Mellström, Aida Badeli, Patrik Lundberg och Irena Pozar om sina erfarenheter av hot och hat.

Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

De brott som drabbar personer som syns, hörs och engagerar sig i samhällsdebatten är inte bara ett hot mot de som blir utsatta, utan i förlängningen också ett hot mot vår demokrati, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram webbplatsen tystnainte.se på uppdrag av regeringen. Webbplatsen ger bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få. Tystnainte.se ger också information till de som möter utsatta, till exempel personer som är verksamma på myndigheter eller inom ideella organisationer.

Vill uppmuntra fler att polisanmäla
En viktig del handlar om att uppmuntra fler utsatta att anmäla vad de varit med om. Andelen händelser som polisanmäls är i dag låg. Till exempel uppgav endast en femtedel av utsatta förtroendevalda att de gjort en polisanmälan enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning bland politiker. 

‒ Vissa tvekar att anmäla eftersom de är osäkra om de utsatts för något brottsligt eller inte. Andra tror att det inte gör någon skillnad att anmäla, säger Annika Öster. 

På tystnainte.se finns konkreta tips om hur en polisanmälan går till. 

‒ Att polisanmäla kan vara viktigt av flera anledningar, både för att själv få upprättelse och för att öka möjligheten att den här typen av brott utreds.

Rätt att göra sina röster hörda
När hot och hat upprepas under lång tid kan det bli en så normal del av deras liv att händelserna förminskas. Dessutom kan det leda till att en person anpassar sitt beteende och censurerar sig själv. Bland annat visar Journalisternas trygghetsundersökning som tagits fram vid Göteborgs universitet att en fjärdedel av utsatta journalister har undvikit att bevaka ett visst ämne. 

‒ Vi vill att de som utsätts ska veta att de inte är ensamma och att det finns stöd och hjälp att få. De har rätt att göra sina röster hörda och det är mycket viktigt för vår demokrati att det offentliga samtalet inte tystnar, säger Annika Öster.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login