Ukraina: Enorma hjälpbehov i krigets spår

By on 3 mars, 2022

Miljontals människor i Ukraina är i behov av akut humanitär hjälp. Svenska Röda Korset går in med både pengar och personal för att möta den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens vädjan om stöd på 2,5 miljarder kronor. Engagemanget för att hjälpa till är enormt stort i Sverige och vår insamling tangerar nu 105 miljoner kronor.

– Det är pengar som kommer till stor nytta. Hjälpbehoven bland krigets offer ökar timme för timme. För många människor är situationen desperat. En snabb hjälpinsats behövs för att rädda liv. Röda Korsets unika mandat i Genènekonventionerna, krigets lagar, ger oss möjlighet att vara på plats i konfliktområden för att förhindra och lindra lidande, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

– Det är en oerhört pressad situation. Antalet döda stiger samtidigt som sjukhus kämpar för att hinna med att hjälpa alla skadade. El- och vattenförsörjningen är på många håll förstörd vilket försvårar arbetet. Desperata människor ringer vår hjälptelefon och ber om mat och skydd. Samtidigt måste vi se till att våra hjälparbetare inte utsätts för onödiga risker.

Svenska Röda Korset bidrar med både finansiellt stöd och personal till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) insatser. Deras vädjan om 2,5 miljarder kronor omfattar hjälp till två miljoner människor som drabbats av den väpnade konflikten i Ukraina.

Bidraget till ICRC går till livräddande insatser, skydd, mat, vatten och arbete för att återförena familjer. Stöd till sjukhus är en prioritet liksom läkemedel och medicinsk utrustning för att ta hand om krigsskadade. Faran för odetonerad ammunition är överhängande i flera delar av landet. Därför måste tid och kraft läggas på att sprida kunskap om riskerna. Hjälp kommer även att ges till att säkerställa att döda kroppar behandlas med värdighet och att avlidnas familjemedlemmar kan sörja och finna avslut.

Stödet till IFRC kommer att bidra till att hjälpa människor både i Ukraina och i grannländerna.

– Vi kommer särskilt hjälpa utsatta människor som kvinnor med barn, äldre, unga som flyr ensamma och människor med funktionssvariation. Rödakorsteamen i Ukraina och närliggande länder har redan mobiliserat tusentals volontärer och personal och tillhandahåller livräddande insatser som exempelvis tak över huvudet, första hjälpen, medicinsk utrustning, psykosocialt stöd och kontantstöd till så många som möjligt. Dessa team behöver fortsatt stöd, säger Martin Ärnlöv.

Martin Ärnlöv riktar ett stort tack till alla som bidrar till att hjälpa människor som drabbas av kriget i Ukraina. Privatpersoner, näringslivet, organisationer och Röda Korsets lokalföreningar har hittills bidragit med 105 miljoner kronor.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login