Ukrainas järnväg en avgörande del av totalförsvaret

Av på 2 april, 2022

Ukrainas järnvägssystem spelar en avgörande roll i försvaret mot Rysslands militära angrepp. Inom Ukrainas järnvägsförvaltning arbetade mer än 250 000 medarbetare före invasionen och landet har utvecklat ett omfattande nätverk av gods- och passagerartrafik. Det är på samma gång en humanitär resurs och en kraftfull del av totalförsvaret. Naturligtvis blir då också järnvägen ett mål för ryska styrkor, där en del av strategin är att kontrollera logistiknav i större städer.

Men hårt lokalt motstånd har säkerställt att järnvägsdriften fungerat som det främsta flyktmedlet för miljontals människor till den relativa säkerheten i västra Ukraina och till andra länder. I början av mars reste dagligen nästan 200 000 passagerare västerut i evakueringståg. Lojaliteten hos medarbetarna är stor och man kan till och med se stöd från järnvägsarbetare i Belarus som försvårat för transport av ryska trupper.

Järnvägsfamiljen inom Europa står stark i krisen. Omvärlden ger Ukraina sitt stöd och vi märker det tydligt inom vår sektor, som vi också skrev om för ett par veckor sedan. Ukrainas järnväg efterfrågar nu fortsatt stöd och har formulerat en konkret appell om stöd till icke-militära syften.

1 000 miljarder kronor är en summa som återkommer, både när det gäller kommande industriinvesteringar i norra Sverige och vad som skulle behövas för att verkligen framtidssäkra svensk transportinfrastruktur. Dagens Industri gjorde en analys med ett antagande av vad ett avskaffande av överskottsmålet skulle innebära för Sverige: 2 procents budgetunderskott i tio år skulle frigöra 1000 miljarder kronor till offentliga investeringar – men bara öka skuldkvoten blygsamt. En renoveringskommission skulle tillsättas som skulle analysera vad som kvalar in och nya stambanor är en självklar kandidat.

Januariavtalets punkt 28 – som berörde infrastrukturperspektivet – innehöll inte bara att nya stambanor ska byggas ut mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, att fortsatt utbyggnad skulle ske av järnvägen i norra Sverige samt att upphandling av nattåg till europeiska städer skulle genomföras. Här fanns också att ett miljöstyrande system för godstransporter skulle utredas. Nu har ett avvägt förslag lämnats på införande av en differentierad vägslitageavgift.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tåg­företagen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in