Ulrika Årehed Kågström: ”Människors motståndskraft måste stärkas”.

By on 16 februari, 2013

Att vara på plats före, under och efter katastrofen förpliktigar. Nu måste vi bli lika bra på att stärka människors motståndskraft som vi är på att rädda liv. Det säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset, som just återvänt efter en veckas resa i katastrofdrabbade Bangladesh, där cyklonskydd och varningssystem varje år räddar tusentals liv.

I Dhaka fattade Svenska Röda Korset och Bangladesh Röda Halvmåne beslut om att under de närmaste fyra åren satsa mer på resiliens, det vill säga att stärka den lokala motståndskraften, genom att bland annat stärka kvinnors deltagande och inflytande i lokala beslutsprocesser. Kvinnor har en central roll när det gäller kampen mot översvämningar, cykloner och andra livshotande faror. Sammanlagt omfattas drygt 150 000 människor av dessa biståndsinsatser.

─ Jag är mer övertygad än någonsin om att vårt hjälparbete är livsgörande för människor som lever i områden som riskerar att drabbas av väderrelaterade katastrofer, som cykloner och översvämningar, men vi behöver ta ytterligare ett steg i riktning mot insatser som stärker lokalsamhällets motståndskraft. Sammantaget handlar det om att på bästa sätt bygga upp en god beredskap inför naturkatastrofer, att veta hur man ska agera om det sker och inte minst bryta den onda cirkel som gör människor sårbara i framtiden, säger Ulrika Årehed Kågström.

Fältresan bestod inledningsvis av ett besök på ön Dhal Char i södra Bangladesh, där Röda Korset/Röda Halvmånen uppfört cyklonskydd dit människor kan ta sin tillflykt undan stormvindar och stigande vattenmassor. Katastrofberedskapen inbegriper ett varningssystem där frivilliga från Bangladesh Röda Halvmåne slår larm och bistår med evakueringen samt undsätter drabbade med första hjälpen.

─ På en så pass avlägsen plats som Dhal Char har människor bara sig själva att lita till. Det gäller även efter katastrofen, då tillvaron kan vara slagen i spillror. Därför är det viktigt att vi med hjälp av katastrofbiståndet satsar på att stärka människors motståndskraft genom att till exempel bredda deras möjligheter att försörja sig och bygger ut vatten och sanitet i byarna, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

─ Jag fick även möjlighet att diskutera med kvinnor både i Dhal Char och i Jamalpur, ett område som drabbas av översvämningar varje år. Och när floden stiger är det just kvinnorna som larmar, samlar ihop boskap och det som hushållet äger för att förflytta hela familjen till en ytterst osäker tillvaro,
ofta på en enkel flodvall. I månader kan de tvingas åse åkermarken svämmas över medan familjen får kämpa för att överleva. Jag är övertygad om att dessa kvinnor har kunskap om hur saker och ting kan göras både bättre och annorlunda, men det kräver att de får sin rättmätiga plats i diskussionen kring beredskap och reducering av riskerna i katastrof.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login