Undantagsregler om sjukpenning kan förlängas

By on 22 oktober, 2022
Arkivbild

Undantagsregler om sjukpenning vid förlängd vård kan förlängas, Socialdepartementet remitterar förslag om förlängning av regler för sjukpenningen som innebär att undantag ska göras från vissa bedömningar om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av coronapandemin.

Enligt förslaget förlängs de tillfälliga reglerna med ett år till och med 31 december 2023.

Sedan april 2020 finns en tidsbegränsad reglering i regelverket för sjukpenning som innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan ska skjutas upp om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19.

Förslaget som remitterades innebär att den tillfälliga regleringen förlängs till och med den 31 december 2023.

Aktuella uppgifter från den nationella väntetidsdatabasen som förs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att vårdköerna efter pandemin till stor del tycks kvarstå och att väntetiderna för viss vård och behandling ökar. I juli 2022 uppgick antalet personer som stod i kö till 170 361. För nära hälften av patienterna är väntetiden längre än 90 dagar.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login