Underkänt betyg till äldrevården – nästan 2 200 smittade 70-plussare i Örebro län

Av på 11 augusti, 2021
Arkivbild

Nästan sju av tio svenskar, 66 procent, ger underkänt betyg till hur äldrevården fungerat under coronapandemin. Allra lägst betyg ger personer som är över 65 år, det visar en ny Sifoundersökning från det svenska medtechbolaget Mirola. Antalet 70-plussare i Örebro län som hittills blivit bekräftat smittade av covid-19 är 2 168 och antalet avlidna är 283.

– Även om personalen inom äldrevården i Örebro län gjort heroiska insatser förstår vi att många är missnöjda med hur systemet fungerat under coronapandemin. Att de äldre i så stor utsträckning saknat tillgång till syrgas är en starkt bidragande orsak till att äldrevården misslyckats med att ge alla en likvärdig vård, säger Anders Gustafsson, vd på Mirola.

Nästan sju av tio svenskar, 66 procent, anser att den svenska äldrevården har agerat mycket eller ganska dåligt under coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning som det svenska medtechbolaget Mirola låtit genomföra. Allra störst missnöje finns bland personer som är över 65 år, där är hela 72 procent är kritiska till äldrevårdens coronahantering.

– Att de äldre i Örebro län inte får den vård och omsorg som de behöver är allvarligt och en fråga om både liv och värdigt åldrande. Syrgas har varit grundläggande i behandlingen av de som drabbats hårdast av covid-19, men har inte funnits tillgängligt för många äldre, säger Anders Gustafsson.

I Örebro län uppgår antalet bekräftat smittade personer med covid-19 som är 70 år eller äldre till 2 168 och antalet avlidna till 283. I landet som helhet har cirka 80 000 personer över 70 år bekräftats smittade och av dem har fler än 12 000 personer avlidit. I Örebro län bodde 74 procent av de avlidna på särskilt boende eller hade hemtjänst, motsvarande andel för riket är 73 procent.

Om statistiken

Statistiken redovisar antal avlidna i covid-19 på länsnivå, enligt dödsorsaksintyg inkomna till och med den 1 augusti 2021 samt även laboratoriebekräftat smittade av covid-19 för personer över 70 år efter ålder och boendeform enligt SmiNet den 2 augusti 2021. All statistik är hämtad från Socialstyrelsens sida Statistik om covid-19 bland äldre efter boendeform.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Mirola i form av 1 000 online-intervjuer under perioden 11–20 maj 2021. Frågan som ställdes i undersökningen var: “Hur tycker du att den svenska äldrevården har agerat under coronapandemin?”

  • 2,5 procent svarade “Mycket bra”
  • 25,6 procent svarade “Ganska bra”
  • 41,1 procent svarade “Ganska dåligt”
  • 25,0 procent svarade “Mycket dåligt”
  • 5,8 procent svarade “Tveksam, vet ej”

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Mirola

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in