Undernärda barn i Al Hol riskerar att få det ännu värre under pandemin

By on 12 maj, 2020

Den här veckan är det ett år sedan sju svenska föräldralösa barn hämtades hem till Sverige. Sedan dess har regeringen inte hämtat hem några andra svenska barn som befinner sig i läger i nordöstra Syrien. Rädda Barnen släpper nu en rapport om situationen på plats i lägren.

Situationen för barn i läger i nordöstra Syrien är svår. I det största lägret, Al Hol, befinner sig nu runt 65 000 personer med 66 olika nationaliteter. Mer än 70 procent är barn, varav 50-70 barn är svenskar. För barnen kan corona ha en förödande effekt. Bristen på sjukvård, rent vatten, sanitära lösningar och provtagning kan påverka de barn som redan innan pandemin hade försvagat immunsystem eller andra underliggande faktorer som försvagat kroppen.

– Sjukvården i nordöstra Syrien var redan innan pandemin sönderslaget av kriget. Barnen kan inte få den vård och rehabilitering de behöver i lägren. Om Sverige och andra länder tar hem barnen och deras mammor minskar också trycket på det sjukvårdssystem som tyvärr redan är otillräckligt för att hantera ett stort virusutbrott, säger Jon Bergeå, policyrådgivare på Rädda Barnen.

Rädda Barnens rapport visar att situationen var allvarlig redan innan pandemin med undernäring, brist på sanitära lösningar och psykosocialt stöd. Hundratals barn har dött i läger i nordöstra Syrien, bland annat i Al Hol.

Vid ett virusutbrott skulle de barn som redan är undernärda drabbas extra hårt. Ett svårt undernärt barn är nio gånger mer benägen att dö av vanliga infektioner än ett välmående barn. Barn som lever i nordöstra Syrien kan påverkas avsevärt av pandemin.

För ett år sedan fick sju föräldralösa barn komma hem till Sverige. Sedan dess har inga svenska barn blivit repatrierade. I december gjordes ett försök att ta hem ytterligare några föräldralösa barn, men när de skulle hämtas hade de försvunnit.

– Dessa läger är inte trygga platser för barn att växa upp på. Barnen är oskyldiga, men drabbas hårt när de inte får tillräckligt med mat och sjukvård. I värsta fall riskerar de att dö, säger Jon Bergeå, policyrådgivare på Rädda Barnen.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login