Unga borstar mindre och äter mer snacks

Av på 28 april, 2021
Arkivbild

GSK Consumer Healthcare har undersökt hur svenskarnas tandhälsa har påverkats under pandemin. Resultaten visar på en viss tveksamhet att besöka tandläkaren men att pandemin endast haft en marginell påverkan på de dagliga tandvårdsrutinerna för befolkningen i stort. Däremot visar undersökningen på stora förändringar hos 18-25-åringar där 32% borstar mindre nu och 37% äter mer snacks än tidigare.

1011 svenskar mellan 18-80 år deltog i undersökningen som genomförts av United Minds på uppdrag av GSK Consumer Healthcare.

När det kommer till tandvårdsrutiner syns effekterna särskilt tydliga bland unga. Var tredje 18-25-åring (32 procent) borstar tänderna mindre ofta idag än före pandemin. Bland hela befolkningen har det också skett en minskning men inte lika utbredd – där är motsvarande siffra 12 procent.

Småätandet har också tilltagit där 37 procent av 18-25-åringar uppger att de småäter mer nu än tidigare, något som 15 procent av alla deltagare uppger. Av de i åldersgruppen 18-25 år angett att de borstar mindre uppger 47% att de helt enkelt glömmer att borsta och 12% ser ingen anledning till att borsta tänderna alls.

Av alla deltagare i undersökningen har 45% inte varit hos tandläkaren sedan pandemin bröt ut och 30 procent känner sig mindre bekväma med att fysiskt gå till tandläkaren nu än tidigare. En av fem (20%) vill inte gå till tandläkaren alls innan man har blivit vaccinerad. Endast 14 procent uppger att de tar bättre hand om sina tänder nu än tidigare.

Pandemins påverkan på våra liv blir särskilt tydlig när det kommer till egentandvården. Goda dagliga tandvårdsrutiner är viktigare än någonsin i en tid då många skjuter tandläkarbesök på framtiden. Som konsumenthälsoföretag och tillverkare av nästan varannan tandkräm på svenska marknaden kommer vi behöva arbeta tillsammans med tandhälsovården, apotek och andra aktörer för att bättre informera och inspirera särskilt unga att ta ännu bättre hand om sina tänder även efter pandemin, säger Darren Folker, verkställande direktör på GSK Consumer Healthcare.
Utöver den vårdskuld som uteblivna besök och tandvårdsåtgärder innebär, pekar undersökningen också på något ännu allvarligare; förändringar av vanor och rutiner under pandemin. Om dagliga munhygienrutiner inte längre anses så viktiga och detta visar sig vara en bestående förändring, är det mycket oroande ur ett tandhälsoperspektiv, säger Björn Klinge, övertandläkare och seniorprofessor i parodontologi vid Karolinska Institutet.

Detta är den första studien som i större omfattning undersökt vad svenskar själva uppger kring sin egen tandhälsa. Men pandemins effekter på svenskars tandhälsa märks också i statistik från Socialstyrelsen som visar att över två miljoner planerade besök i tandvården ställdes in under 2020[1].

Kombinationen färre tandläkarbesök och försämrade tandvårdsrutiner är något som oroar tandläkarprofessionen menar Björn Klinge vid Karolinska Institutet.

Siffror från undersökningen:

  • Nära hälften av alla deltagare i undersökningen (45%) har inte varit hos tandläkaren sedan pandemin bröt ut och 30 procent känner sig mindre bekväma med att fysiskt gå till tandläkaren nu än tidigare.
  • 1 av 5 (20%) vill inte gå till tandläkaren innan man har blivit vaccinerad
  • 37% av 18-25 åringar äter mer snacks nu under pandemin än innan. Motsvarande siffra för allmänheten som helhet är 15%.
  • 32% av 18-25 åringarna borstar tänderna mindre ofta nu jämfört med innan pandemin. Motsvarande siffra för allmänheten som helhet är 12%.

Av de som borstar mindre ofta anger:

  • 40% att de helt enkelt glömmer att borsta tänderna. Andelen för 18-25-åringar är 47%.
  • 1 av 5 (20%) upplever det som mindre viktigt att borsta tänderna under pandemin eftersom man inte träffar andra personer lika ofta. Bland 18-25 åringarna är denna siffra 27%.
  • 1 av 5 (19%) säger att de saknar rutiner. Andelen är 22%bland 18-25 åringarna.
  • 15% ser ingen anledning till att borsta tänderna alls. Bland 18-25 åringarna anger 12%det samma.
  • Endast 14 procent av samtliga deltagare anger att de tar bättre hand om sina tänder nu än tidigare.

[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-3-7265.pdf

Om undersökningen

United Minds har genomfört kvantitativa enkätundersökningar på sex marknader. Totalt medverkade 6046 respondenter i åldersgruppen 18-80 år, varav 1011 från Sverige. Undersökningen är statistiskt säkerställd och nationella kvoter har använts för att få en korrekt representation av ålder och kön. Datainsamlingen skedde mellan 1-9 oktober 2020 via ett digitalt formulär som distribuerades via webbpaneler av leverantören CINT och nådde respondenterna via e-post. Deltagandet var 90.74%. Antalet som deltog men inte slutförde enkäten var 8.9%.

Om GSK

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska fram och utveckla mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största budgetar för forskning och utveckling. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

Inom tandvårdssegmentet tillverkar och marknadsför GSK Consumer Healthcare nästan varannan såld tandkräm i Sverige med varumärken som Sensodyne, Parodontax, ProEmalj och Aquafresh.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: GSK

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in