Unga ger helst en gåva via Swish

By on 31 mars, 2018

Unga ger helst en gåva via Swish – FRII lanserar rapporten ”Tillit och fördom” i samarbete med PwC.

Unga människor vill ge snabbt och enkelt, och framför allt vill de veta vilken nytta en organisation uppnår med sitt arbete. Det visar FRIIs rapport ”Tillit och fördom” om svenskarnas inställning till givande och deras förtroende för ideella organisationer.

På tisdag den 27 mars släpptes FRII rapporten ”Tillit och fördom” i samarbete med PwC. Rapporten baseras på en enkätundersökning som Novus gjort i januari i år. Rapporten visar också att den positiva inställningen till ideella organisationerna har förstärkts något, andelen som är ”mycket positiva” har ökat från 32% 2017 till 37% 2018.

Unga människor som skänker pengar till en ideell organisation lägger också större vikt vid effekten av organisationens arbete än äldre grupper. Och de vill kunna få reda på effekten själva snarare än att lita på att ett 90-konto eller någon annan ska garantera att organisationen gör rätt saker för pengarna.

”Det är positivt att se att tilliten till ideella organisationer har förstärkts samtidigt som vi ser ett stort intresse från de yngre av vilken nytta organisationerna åstadkommer med sitt arbete, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på FRII. Det innebär förhoppningsvis ett skifte mot att organisationerna får större genomslag för att rapportera om vilken nytta och effekt de åstadkommer.”

6 av 10 uppger att de har skänkt pengar de senaste sex månaderna vilket är i linje med tidigare år. Kvinnor, högutbildade och äldre (65-79 år) är fortsatt de som är mest positiva till ideella organisationer och även de som generellt sett ger gåvor i högre utsträckning.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login