Unga litar på traditionella medier men tar råd av influencers

By on 23 september, 2021
Bland unga mellan 13 och 16 år svarar bara 14 procent att de litar helt eller delvis på influencers.

Barn och unga har högt förtroende för etablerade medier som SVT, SR och TV4 och vände sig till dem för att få nyheter under pandemin. Ungas förtroende för influencers är betydligt lägre, även om många följer dem.

Det visar Statens medieråds rapport Ungar & medier 2021.

Under pandemiåret 2020 tog mer än hälften, 51 procent, av unga mellan 9 och 12 år del av nyheter från SVT minst en gång i veckan. När de unga själva anger vilka nyhetskällor de har förtroende för rankar de SVT, TV4 och SR högt, liksom Folkhälsomyndigheten och 1177.  

Även om många unga följer influencers anser de inte att dessa är trovärdiga nyhetskällor: i gruppen unga mellan 13 och 16 år svarar bara 14 procent att de litar helt eller delvis på dem. På frågan om de följt något råd om corona från en influencer svarar 21 procent att de gjort det.

– Unga vet vilka källor som brukar vara tillförlitliga när det gäller nyheter och information. Men det är paradoxalt att fler svarar att de följt någon rekommendation från en influencer än som uppger att de litar på informationen de får via influencers, säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd som tagit fram rapporten.   

Fler än tidigare svarar att de blivit utsatta för mobbning eller elakheter på nätet. Mest utsatta är flickor med någon typ av psykisk funktionsnedsättning. I gruppen som är mellan 13 och 16 år svarar 45 procent att någon mobbat eller varit elak mot dem online, jämfört med 27 procent av flickor i genomsnitt. I den här gruppen är det också vanligare att en okänd person bett om avklädda bilder. 39 procent av flickorna med psykisk funktionsnedsättning uppger att det hänt dem, jämfört med 31 procent av flickor och 7 procent av pojkar i genomsnitt.

– Kön och psykiska funktionsnedsättningar hänger ihop med utsatthet på nätet, men även hur mycket tid barn tillbringar på nätet. Vi kan se att större andelar av de som ägnar tre timmar eller mer åt sociala medier en vanlig dag också upplever större utsatthet på nätet, säger Yvonne Andersson.

Tre andra resultat ur rapporten: 

Andelen 17-18-åringar som tycker att de lägger för mycket tid på mobilen har ökat från 46 till 56 procent sen förra mätningen år 2018.

Den dagliga läsningen ökar något bland 9-10-åringar, men fortsätter att minska i alla andra åldrar. 

70 procent av barnen mellan 9 och 12 år använder sociala medier, en ökning från 59 procent vid mätningen 2018.

Sverige
Örebronyheter

Källa Statens medieråd
Fakta: Ungar & medier är Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor. Årets upplaga av rapporten är en specialversion där en del av frågorna handlar specifikt om hur medieanvändningen påverkats av coronapandemin. Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 2 000 barn 9–12 år och 2 999 barn 13–18 år. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, stratifierat på ålder, från befolkningsregistret. Urval och datainsamling görs av SCB.

You must be logged in to post a comment Login