Unga mer oroliga för miljön

By on 16 juni, 2022
Bild: FTI - Förpackningsinsamlingen

Sveriges invånare återvinner sina förpackningar i hög utsträckning och engagemanget för återvinning är fortsatt stort, men trots oro för miljön källsorterar den yngre generationen i lägre utsträckning än den äldre.

Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpackningsinsamlingen, FTI (tidigare Förpacknings- och Tidningsinsamlingen).

Varje år genomförs Återvinningsbarometern i syfte att undersöka svenska folkets återvinningsvanor och inställning till återvinning. Årets undersökning visar att återvinning i hög grad fortsätter att engagera Sveriges invånare. Invånare mellan 65-79 år uppger att de källsorterar 84 procent av hushållets förpackningar. Unga mellan 18-29 år uppger däremot att de endast källsorterar 73 procent av förpackningarna.

– Vi samlar in rekordvolymer i Sverige, men det är tydligt att den yngre generationen inte är lika benägen att källsortera som den äldre. Samtidigt uppger en majoritet i åldersgruppen 18-29 år att de är oroliga för miljön och vill ha mer kunskap om återvinning. Undersökningen visar på en utveckling som vi ser är viktig att uppmärksamma, säger Helena Nylén, vd på FTI.

Undersökningen visar även att 8 av 10 unga mellan 18-29 år tycker det är viktigt med återvinning, vilket är en minskning från 9 av 10 jämfört med tidigare år. Enligt undersökningen är de unga i regel nöjda med den återvinningslösning de använder, men nästan hälften menar att de skulle källsortera mer om de hade en bättre förvaringslösning för källsortering i hemmet. En tredjedel av de unga uppger också att de tycker att det är mer bekvämt att slänga sina förpackningar i hushållsavfallet än att källsortera dem.

– Att källsortera sina förpackningar är något som alla kan göra, varje dag. Det är ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle, utan att behöva göra stora förändringar i vardagen. Varje förpackning som hamnar i hushållsavfallet medför koldioxidutsläpp som hade kunnat undvikas med källsortering och återvinning. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och alla vinner när du återvinner, säger Helena Nylén.

Sverige
Örebronyheter

Källa FTI – Förpackningsinsamlingen
Om undersökningen
– Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av FTI.
– 1000 onlineintervjuer har genomförts i Kantar Sifos webbpanel.
– De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning.

You must be logged in to post a comment Login