Unga mest positiva till att hyra ut stugan i vinter

Av på 22 december, 2018

Att hyra ut fritidshuset under vinterloven är ett sätt att på en och samma gång tjäna några extra tusenlappar och hålla huset bebott i vinterkylan. Ändå är det förhållandevis få som kan tänka sig att hyra ut under perioden, enligt en ny undersökning från försäkringsbolaget If. Svenska fritidshus drabbas av skador för 650 miljoner per år och många skador skulle kunna begränsas med mer regelbunden tillsyn.

Även om sajter som Airbnb och Blocket på senare år gjort det betydligt enklare att hyra ut sitt fritidshus under kortare perioder, är det fortfarande relativt få som planerar det under vinterledigheterna, enligt Ifs undersökning. Bland undersökningens 3 518 respondenter uppgav 8 procent av fritidshusägarna att de planerat att hyra ut stugan under jul- eller sportlovsledigheten.

Det är betydligt färre än på sommaren. Kanske tänker många att det rör sig om så pass få veckor att det inte är lönt eller att ingen är intresserad om inte huset ligger inom gångavstånd från en slalombacke. Men mest vill ju folk bara komma ut i naturen och få lite miljöombyte, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Inställningen till att hyra ut fritidshuset skiljer sig dock markant åt mellan åldersklasserna. I undersökningen svarar endast 1 procent av respondenterna över 55 år att de planerat att hyra ut sitt fritidshus – att jämföra med 17 procent av de yngre (18-34 år).

Yngre har generellt en mer öppen attityd till delningsekonomi och ser det också som något positivt att man delar på tjänster och prylar, inte minst ur hållbarhetssynpunkt, fortsätter Caroline Starck.

Att hyra ut fritidshuset behöver inte bara vara en bra affär i ekonomiskt och hållbarhetsmässigt hänseende – det kan även finnas fördelar ur skadeförebyggande synvinkel.

Svenskarnas fritidshus drabbas av vattenskador, bränder och inbrott för omkring 650 miljoner kronor varje år. Omkring hälften av alla fritidshusskador inträffar mellan oktober och april när många stugor står tomma, enligt statistik från Svensk Försäkring, och omfattningen på skadorna hade förmodligen varit mindre om fritidshusen setts efter mer regelbundet.

Exempelvis visar Ifs undersökning att ungefär en av sju fritidshusägare (14 procent) aldrig ser till sitt fritidshus under vintermånaderna.

Med det i åtanke är fördelarna med uthyrning flera. Ett hus mår bra av att användas och värmas upp. Står det övergivet under många månader i sträck ökar risken för både inbrott och vattenskador. Och det är ju lätt att inse att ett sprucket rör som får stå och läcka oupptäckt i flera månader skapar problem, inflikar Caroline Starck.

Sedan ett år tillbaka kan man också teckna en specifik uthyrningsförsäkring hos If. Förutom ersättning för stölder och skadegörelse som orsakats av hyresgästen innehåller försäkringen också bland annat ett rättsskydd om man mot förmodan skulle hamna i tvist med hyresgästen.

Undersökning

”Planerar du/ni att hyra ut fritidshuset på jul- eller sportlovet?”

– Ja

 • 18-34 år, 17 %
 • 35-54 år, 10 %
 • 55+ år, 1 %

Totalt: 8%

”Hur ofta tittar du till ditt fritidshus under vintern?”

 • Varje vecka, 15 %
 • Varje månad, 32 %
 • Någon gång under säsongen, 39 %
 • Aldrig, 14 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Ifs tips när du hyr ut din bostad

 • Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
 • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och eventuella tidigare omdömen hos förmedlaren.
 • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut. Plocka undan sådant som du är särskilt rädd om.
 • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
 • Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier.
 • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta If så hjälper vi dig.
 • Din tillfälliga hyresgäst bör ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in