Unga mest stressade på sociala medier

By on 4 juli, 2017

Svenskarna är flitiga användare av sociala medier och delar bilder som aldrig förr, men hur viktigt är det egentligen med likes och kommentarer?

I samband med lanseringen av de nya flaggskeppstelefonerna P10 och P10 Plus har Huawei frågat svenskarna om deras tankar kring vad som gör det perfekta porträttet. Det visar sig att uppskattning och bekräftelse på sociala medier är enormt viktigt och närmare en av tre känner press på att få kommentarer och likes. Allra störst är pressen hos unga i åldern 16 till 29 år.

Närmare en tredjedel av svenskarna känner press att få kommentarer och likes på sociala medier. Det visar en riksrepresentativ undersökning som GfK Norm har genomfört på uppdrag av Huawei. Främst är det kvinnor som känner behov av att få bekräftelse i sociala medier. 34 procent uppger att de någon gång känt press att få respons i form av kommentarer och likes på sociala medier medan motsvarande siffra bland män är 22 procent.

Om svenskarna är missnöjda med responsen på en bild är det inte ovanligt att de raderar den. En femtedel har nämligen valt att radera bilder eftersom de ansett att de fått för få likes. Hela 28 procent har dessutom bett andra att ta bort bilder som de själva är med i om de är missnöjda med resultatet.

Mest press bland unga
Unga i åldern 16 till 29 år är de som i störst utsträckning vill ha uppmärksamhet i sociala medier. Hälften uppger att de känner press att få kommentarer och likes. Det är också bland de unga som det är vanligast att radera bilder om de fått för få gilla-markeringar, en tredjedel svarar att de tagit bort bilder på grund av detta skäl. Hela 43 procent av de unga uppger också att de någon gång bett andra att radera bilder från sociala medier om de inte är nöjda med resultatet.

Om undersökningen: 
Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK Norm på uppdrag av Huawei. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i april och maj 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 16 och 65 år och äldre. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 1 000 personer i undersökningen.

Känner du press att få kommentarer och likes på sociala medier?

  Totalt
Ja, alltid 3 %
Ja, ofta 6 %
Ja, ibland 20 %
Nej, aldrig 71 %

Raderar du bilder från sociala medier om du anser att du har fått för få gilla-markeringar?

  Totalt
Ja, alltid 2 %
Ja, ofta 5 %
Ja, ibland 12 %
Nej, aldrig 81 %

Ber du andra att radera bilder från sociala medier om du är med på bilden och är missnöjd med resultatet?

  Totalt
Ja, alltid 4 %
Ja, ofta 5 %
Ja, ibland 19 %
Nej, aldrig 73 %

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login