Ungdomars röster om 500 dagar med corona-begränsningar

Av på 27 juni, 2021
Ungdomar har utmålats som pandemins värstingar.

Men verkligheten är en annan. Vid sidan av de äldre och andra i medicinska riskgrupper är de unga en grupp som drabbats hårt av samhällets nedstängningar. Nu lanserar Länsstyrelsen i Örebro län, i samarbete med länets kommuner och RF-SISU Örebro län, kampanjen #sjukatider. Ett filmprojekt som ger ungdomar i länet en chans att ge sin bild av de 500 dagarna av pandemi.
 
– Allt fler rapporter och forskningsrön visar att de unga farit illa av de begränsningar som covid-19-pandemin fört med sig. Försämrad skolgång, inställda idrottsaktiviteter, svårare att få jobb och ökad psykisk ohälsa. Det är viktigt att ge de unga en röst och att vi lyssnar, säger landshövding Maria Larsson.

Rapporterna* visar dessutom att de barn, ungdomar och unga vuxna som mådde dåligt eller hade en utsatt situation innan pandemin, fått det ännu svårare under det senaste året. Region Örebro läns rapport om ungas liv och hälsa under det senaste året visar därtill att en majoritet av länets gymnasieelever är bekymrade för sina nära och käras hälsa. Att de tar smittspridningen på största allvar och har en hög vaccinationsvilja. Samtidigt är bilden komplex då vi har sett en hög smittspridning i länet hos ungdomar och unga vuxna.

– Ungdomar har precis som alla andra grupper i samhället kämpat med en ny vardag och med att ta både kollektivt och individuellt ansvar i pandemin. Jag tror att vi som samhälle vinner på att uppmärksamma de goda ansatserna, istället för att hänga fast vid att alla inte alltid gjort rätt, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

Idrottsrörelsen har på grund av pandemins restriktioner haft svårt att behålla alla de unga som ägnat fritiden åt träning och tävling i olika idrotter.

– Många har helt ofrivilligt fått pausa sina drömmar. Nu måste vi gemensamt hjälpas åt för att de som inte kunnat fortsätta som förut med sina träningar och tävlingar kommer tillbaka. En total samstämmighet finns idag kring den stora betydelsen av fysisk aktivitet och rörelse för våra barn och ungdomars psykiska välmående, säger Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef på RF-SISU Örebro län.

Om kampanjen sjuka tider

De första tre filmerna är startskottet för kampanjen som i höst avslutas med fler berättelser som produceras under sommaren. De som medverkar i filmerna är mellan 18-23 år, målgruppen för berättelserna är unga och unga vuxna. Det är vår förhoppning att kampanjen ger unga möjlighet att berätta deras story och att de i sin tur kan inspirera andra att berätta sin.

………………..

Sjuka tider – Annas story

………………..

Sjuka tider – Uranzayas story

………………..

Sjuka tider – Neas story

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Länsstyrelsen i Örebro län, länets kommuner och RF-SISU Örebro län står bakom kampanjen.
*Rapporter om barn, ungdomar och unga vuxna i pandemin
Liv & hälsa ung – ett år in i coronapandemin. En uppföljningsundersökning bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län 2020–2021 (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.
Ungdomsbarometern unga och idrott 2021 – året som gått (ungdomsbarometern.se) Länk till annan webbplats.
Barn och unga under coronapandemin. Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde (ifau.se) Länk till annan webbplats.
Har covid-19-pandemin och smittskyddsåtgärderna påverkat gymnasieungdomars och universitets- och högskolestudenters hälsa och levnadsvanor? En kartläggande litteraturöversikt över internationell forskning (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.
Hur påverkas barns vardag av corona­pandemin? Kartläggning kring hur barns vardag påverkas av coronapandemin (unicef.se) Länk till annan webbplats.
Första året med pandemin. Om barns mående och utsatthet (bris.se)

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in