Unik forskning om rehabilitering via 1177

By on 31 augusti, 2019
Arkivbild

Ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet ska utveckla digital rehabilitering via Vårdguiden 1177. 
– Det är ett unikt projekt som i ett första steg riktar sig till personer som drabbats av stroke, säger Maria Larsson-Lund, professor i arbetsterapi.

Projektet ”Mot ett aktivare liv – enklare och jämlikare tillgång till rehabilitering genom integrerat webbprogram” finansieras med 4,5 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Tanken är att patienter som drabbats av stroke ska kunna använda ett webbprogram via 1177 för fortsatt rehabilitering efter det akuta skedet.

Rehabiliteringen i det akuta skedet är väl utbyggd. Men när patienten varit hemma ett tag kan man se att det är svårare att få tillgång till rehabilitering som ger stöd att förändra vardagen så att den fungerar för den enskilde, säger Maria Larsson-Lund, professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Hon menar att det är viktigt att individen kan hitta strategier för aktiviteter i vardagen och för att fortsätta vara aktiv i samhället.

Projektet genomförs i samverkan med Lunds universitet och kompetenscentrum för rehabilitering och rehabiliteringsmedicin vid Sunderby sjukhus i Luleå. 

Forskningen kommer i ett senare skede att innefatta personer som har olika typer av neurologiska sjukdomar. Personerna kommer att få ta del av filmade instruktioner och genomföra uppgifter via webben. Detta ska kombineras med kontakter med arbetsterapeuter som ger stöd i rehabiliteringen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login