Unik satsning på akut- och traumaavdelning på USÖ – förbättrar för svårt skadade patienter

By on 15 november, 2021
Foto: Anders Olofsson - Arkivbild

Universitetssjukhuset Örebro öppnar nu den nya akut- och traumaavdelningen, satsningen är ett led i att skapa Traumacentrum Örebro. På den nya avdelningen utgår arbetet från den skadade patienten där olika yrkeskategorier tillsammans skapar kontinuitet och trygghet i vården över klinikgränserna.

På den nya akut- och traumaavdelningen på USÖ kommer personalen kontinuerligt att ta hand om både akuta kirurg- och ortopedpatienter. 

– Unikt för den här satsningen är att personal med olika specialiteter arbetar tillsammans på samma avdelning. Det gör att de får stor erfarenhet av att behandla dessa patienter, säger projekthandläggaren Erika Fjordkvist.

Avdelningen startar den här veckan

Akut- och traumaavdelningen startar upp sin verksamhet den här veckan och kommer täcka nästan hela vårdkedjan för traumapatienter när den är helt utbyggd. Patienterna kommer till avdelningen antingen från akuten eller från intensivvårdsavdelningen, beroende på hur svåra skador de har. På avdelningen kommer flera nivåer av vård att finnas tillgängliga – allt från avancerad övervakning till rehabilitering.

– För det mesta är det bra att vårda patienter på en avdelning där personalen är experter på just den åkomma som patienten har. Men i det här fallet är det snarare så att omvårdnaden behöver utgå ifrån patientens skador för att skapa en god och säker vård, berättar Ioannis Ioannidis, överläkare och projektledare.

Flera olika specialister runt varje patient

De flesta traumapatienter är i behov av vård inom både ortopedi och kirurgi, vilket gör att olika specialister samlas runt patienten istället för att flytta patienten mellan olika verksamheter.

– Det här blir en väldig trygghet och stabilitet för dessa svårt skadade patienter, avslutar Ioannis Ioannidis.

Tramacentrum Örebro

Traumaverksamheten i Region Örebro län har utvecklats under flera år. USÖ kan nu ta hand om i stort sett alla slags traumapatienter dygnet runt. Flera satsningar har genomförts, exempelvis genom etablering av neurokirurgi, uppbyggnad av bäcken- och ryggverksamhet och etablerandet av en särskild traumabakjour.

Traumaarbetet har tidigare letts och följts upp i varje klinik och genom en traumagrupp. 2020 startades ett projekt för att skapa ett traumacentrum. Nu skapas en tydlig och formell organisation för att traumaverksamheten på USÖ fortsättningsvis ska kunna utvecklas.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login