Unikt arbetssätt vid olyckor och skjutningar samlar läkare från hela världen i Örebro

By on 26 april, 2019

Fler kan överleva svåra olyckor med hjälp av ett koncept utvecklat av läkare på Universitetssjukhuset Örebro. I början av maj kommer kirurger från hela världen till Örebro för att lära sig mer om att stoppa livshotande blödningar.

Vid större olyckor med risk för dödlig utgång är det viktigt att snabbt stoppa kraftiga och livshotande blödningar med effektiva metoder. Utmaningen är att med så lindriga ingrepp som möjligt få den skadade personen att överleva. En metod som uppmärksammats när det gäller denna typ av omhändertagande är avstängning av blodkärl med hjälp av införsel av en uppblåsbar ballong i kärlet, med syfte att vinna tid till den kirurgiska åtgärden. Ballong-metoden, REBOA, ingår i det så kallade EVTM-konceptet där Universitetssjukhuset Örebro är pionjärer på området.

Grundare av konceptet är Tal Hörer, överläkare och docent på Kärl-Thoraxkliniken och Kirurgkliniken i Örebro. Tillsammans med andra internationella centra leder hans team utvecklingen av konceptet i världen.

– EVTM är ett samlingsnamn för ett koncept som involverar flera olika metoder och är ett etablerat arbetssätt på många håll i världen. Målet är att skapa ett gemensamt internationellt tänk som kan rädda liv i det inledande omhändertagandet av personer med akuta blödningstillstånd, efter till exempel skottskador eller trafikolyckor, säger han.

Används vid olika typer av akuta blödningar
EVTM står för ”EndoVascular resuscitation and Trauma Management”. Konceptet är baserat på goda erfarenheter från endovaskulär aortakirurgi, operationer i blodkärl som sker via ett stickhål i ljumsken istället för att utsätta nedsatta patienter för påfrestande stora operationer. Ingreppet är relativt litet och överlevnaden kan därmed öka samtidigt som återhämtningstiden förkortas.

– Metoden kan även användas vid andra akuta blödningstillstånd som inte är relaterade till trauma, till exempel svåra tarmblödningar eller vid ortopedisk och gynekologisk kirurgi, säger David McGreevy, ST-läkare på Kärl-Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Trettiotal specialistläkare från hela världen
David McGreevy är en av dem som ska assistera när ett trettiotal specialistläkare från bland annat Ryssland, Finland, Qatar, Sydkorea, Sydafrika, Israel, USA, Saudiarabien, Egypten, Danmark, Storbritannien och Sverige kommer till Örebro den 2-3 maj för att lära sig mer om EVTM-konceptet. Detta sker genom både föreläsningar och praktiska övningar. Leder övningarna gör Tal Hörer som lärt upp många världsledande traumakirurger.

– De kommer hit för att lära sig mer om metoden men syftet är också att gemensamt diskutera den senaste kunskapen inom området, utbyta erfarenheter och tillsammans vidareutveckla konceptet EVTM. Vi lär av varandra och bygger en gemensam plattform för att diskutera dessa typer av akuta tillstånd, säger han.

I konceptet ingår att arbeta multidisciplinärt, det vill säga att flera olika typer av specialistläkare är involverade. Det betyder att de som deltar är allt ifrån kärlkirurger, traumakirurger och ortopeder till narkosläkare och specialistläkare inom radiologi.

Fakta/EVTM Hands-on Workshop

  • Universitetssjukhuset Örebro den 2-3 maj 2019.
  • Arrangeras av Kärl-Thorax-kliniken, tillsammans med Kirurgkliniken och ANIVA-kliniken. Leder övningarna gör en grupp mycket erfarna kirurger.
  • Syftet med workshopen är att diskutera och öva på endovaskulär kirurgi vid stora blödningar och trauma, med en multidisciplinär inriktning.
  • Bland föreläsarna märks Ernest E Moore, kirurg på Ernest E. Moore Shock Trauma Center at Denver Health (ett traumacenter som uppkallats efter honom), Chuck Fox, Frank Plani och Thomas Larzon.
  • De trettio deltagarna kommer från Ryssland, Finland, Qatar, Sydkorea, Sydafrika, Israel, USA, Saudiarabien, Egypten, Danmark, Storbritannien och Sverige.
  • Motto: ”No ego, just good science and cooperation”.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login