Universitetet ger efterlängtad synkurs på uppdrag av Region Örebro län

Av på 22 mars, 2019
Fotograf: Lottie Lindfors

Efter många års arbete anordnar Örebro universitet en efterlängtad högskolekurs ”Synutveckling och barns syn, 7,5 hp”. Det är på initiativ av Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen i Region Örebro län som uppdragsutbildningen nu blir av.

Utbildningen som ges under våren är på avancerad nivå och vänder sig till arbetsterapeuter, ögonsjuksköterskor, pedagoger, fysioterapeuter/sjukgymnaster och optiker.

– Synkurser har funnits i olika varianter men kommit och gått. Idag finns ingen synutbildning därför är den så viktig. Kursen blev fulltecknad på en och en halv dag så intresset har varit stort. Det är 25 deltagare från hela landet, säger Ewa Nielsen.

Målet med kursen
Kursledare Moa Wahlqvist som är forskningsledare vid Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset Örebro säger att målet med kursen är att få grundkunskaper i ögats anatomi och fysiologi vinklat mot barn.

– Kunskap om synutvecklingen är viktig då synförmågan är komplex. Kursen innehåller också kunskap om vad som kan gå fel i utvecklingen. Om vad det får för konsekvenser och vilka professionella insatser man kan erbjuda, säger Ewa Nielsen.

Kursen avslutas i maj och förhoppningen är att kunna bygga vidare med ytterligare kurser med syn som specialisering. Dessa kan sedan tillsammans med andra kurser leda till en magister- eller masterutbildning för den som vill.

Universitetet | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in