Universitetet | Lättare att komma in på högskolan – antalet antagna 25-åringar och äldre ökar

Av på 20 juli, 2016

Universitets- och högskolerådet jämför urval 1 hösten 2016 med hösten 2015 och konstaterar att andelen behöriga sökande ökar samtidigt som fler blir antagna till högskolan.

Färre sökande och ökad antagning hösten 2016 har gjort det lättare att komma in på högskolan jämfört med hösten 2015. Det lägre söktrycket beror helt på att antalet sökande 19-24-åringar minskat med 6,1 procent jämfört med hösten 2015.

Även om antalet sökande minskar med nära 11 000, så ökar andelen behöriga sökande från 88,8 procent hösten 2015 till 89,0 procent hösten 2016 i relation till antalet sökande. Mins­kad andel obehöriga sökande och ökad antagning är positiva tecken för högskolan i höst.

 

Ht 2016

Ht 2015

Förändring (%)

Sökande

404 607

415 585

-2,6

Behöriga sökande

360 011

369 060

-2,5

Antagna

267 966

265 714

0,8

Antalet erbjudna kurser minskar medan antalet program ökar. Det totala antalet utbildningar är i stort sett oförändrat jämfört med hösten 2015.

 

Ht 2016

Ht 2015

Förändring (%)

Kurser

14 355

14 371

-0,1

Program

3 276

3 264

0,4

Antalet behöriga sökande till utbildningar som leder till yrkesexamen minskar (förutom till socionomprogrammen). Däremot ökar antagningen till samtliga av dessa utbildningar, med undantag för högskoleingenjörsprogrammen.

 

Ht 2016

Ht 2015

Förändring (%)

Program

Behöriga sökande

Antagna

Behöriga sökande

Antagna

Behöriga sökande

Antagna

Lärare

31 263

16 142

31 943

15 657

-2,1

3,1

Civilingenjör

19 624

10 249

19 829

10 009

-1,0

2,4

Högskoleingenjör

10 228

4 058

10 607

4 127

-3,6

-1,7

Sjuksköterska

21 459

7 694

22 196

7 162

-3,3

7,4

Läkare

7 358

1 130

7 447

1 097

-1,2

3,0

Socionom

20 085

2 621

19 967

2 590

0,6

1,2

Alla lärarutbildningar utom speciallärar- och yrkeslärarutbildning får fler äldre sökande (25 år och äldre) och samma åldersgrupp ökar sin andel bland antagna till grundlärar- och ämneslärarutbildningar. Antalet män som antas till lärarutbildningar ökar mer både i rela­tiva och absoluta tal jämfört med kvinnor, men fortfarande är två av tre antagna kvinnor.

Universitetet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in