Universitetet | Örebro Uni på 13 plats när det kommer till att värdesätta vidareutbildning

Av på 5 mars, 2015

Lärare och anställda på högskolor och universitet i Sverige har så klart som huvuduppgift att undervisa men deras egen utveckling är också en viktig del för att försäkra utbildningarnas kvalité.

Utbildning.se, Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling, har tagit reda på hur benägna Sveriges universitet och högskolor är att söka efter vidareutbildning.

1 Lunds universitet
2 Göteborgs universitet
3 Chalmers tekniska högskola
4 Stockholms universitet
5 Umeå universitet
6 Karolinska Institutet
7 Uppsala universitet
8 Linköpings universitet
9 Kungliga Tekniska högskolan
10 Linnéuniversitetet
11 Luleå tekniska universitet
12 Malmö högskola
13 Örebro universitet
14 Handelshögskolan i Stockholm
15 Mälardalens högskola
16 Högskolan Dalarna
17 Mittuniversitetet
18 Karlstads universitet
19 Södertörns högskola
20 SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Listan är baserad på besökarstatistik från utbildning.se för perioden januari 2014 – januari 2015. Definieringen av vilka skolor som söker kompetensutveckling baseras på information om deras nätverksdomän.

Genom intresseanmälningar, analysverktyg och andra funktioner på utbildning.se samlas information om användarna och vad de efterfrågar. Vi på utbildning.se producerar inte utbildningar själva men har tillgång till information om branschens utbud, det ger oss en unik möjlighet att överblicka och få fram värdefull kunskap om statistik och trender.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in