Universitetet | Stefan Särnblad och Caisa Lindström tilldelas anslag från Barndiabetesfonden

Av på 17 februari, 2015

Jubileumsåret gav 7 miljoner till typ 1-diabetesforskning, Stefan Särnblad och Caisa Lindström på Örebro Universitet tilldelas anslag för sin forskning. 

Stefan tilldelas 233 500 kr för att studera metabola effekter av träning hos ungdomar med typ 1 diabetes, samt utveckling av nya träningsrekommendationer vid diabetes.

Caisa tilldelas 58 500 kr för att studera föräldraskap vid diabetes typ 1 – hur beskriver mödrar med burnout att personlighet, upplevd självkänsla och behov av kontroll påverkar föräldraskapet? 

2014 blev ett rekordår på många sätt då Barndiabetesfonden fyllde 25 år. Insamlade medel uppgick till över 10 miljoner kronor, intresset att söka forskningsanslag var större än någonsin (71 ansökningar) och totalt delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor till 34 olika forskningsprojekt inom typ 1-diabetes.

Sverige har efter Finland den högsta förekomsten av barndiabetes. Insjuknande i diabetes, typ 1 har fördubblats på 20 år och allt fler yngre barn utvecklar sjukdomen. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

2014 delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor i anslag till forskning kring typ 1-diabetes, fördelat på 34 olika forskningsprojekt.

Det känns fantastisk att få avsluta Barndiabetesfondens jubileumsår med att dela ut ett rekordstort belopp på 7 miljoner kronor till välbehövd forskning inom typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson, ordförande Barndiabetesfonden.

Några av de som ansökt och beviljats anslag är Helena Elding Larsson i Malmö för studier om hur man förutser vem som kommer att få typ 1-diabetes och hur sjukdomen möjligen kan förebyggas, Per-Ola Carlsson i Uppsala och Daniel Espes i Uppsala som båda forskar hur man med transplantation ska kunna bota typ 1-diabetes, Stefan Särnblad Örebro, för sina studier av hur fysisk aktivitet/träning kan förbättra blodsockerbalansen. Malin Flodström-Tullberg i Stockholm som forskar på virus som orsak till typ 1-diabetes och möjligheten att skapa ett vaccin som förebygger sjukdomen samt Annelie Carlsson i Lund som leder ett nationellt projekt (Bättre Diabetes Diagnos) där studierna bl.a. går ut på att får så korrekt diagnos och därmed adekvat behandling som möjligt.

Örebro Universitet
Örebronyheter

Bild Stefan Särnblad, Caisa Lindström fanns det ingen bild på.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in