Uppdaterad information om vattenflöden från Linde energi

By on 23 januari, 2023
Bild: Linde Energi

”kulmen nådd” gällande höga vattenflöden i Lindesbergsområdet, den senaste veckans höga flöden och nivåer i sjöar och vattendrag i området börjar nu lugna sig.

Som man ser det idag är ”kulmen nådd” för denna gång och nivåerna sjunker i sjöarna.

Linde Energi vill rikta ett stort tack till alla boende i närområdet som hållit koll på att bryggor och båtar varit väl förankrade. Man har haft väldigt få incidenter med flytgods till sina dammar vilket har bidragit till god dammsäkerhet trots de höga flödena.

Tack också till Linde Energis personal som arbetat dygnet runt med att begränsa risker för stora översvämningar.

– Läget är under kontroll, nivåer och flöden har kulminerat i Lindesjön och Väringen, hälsar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Linde energi står i regelbunden kontakt med andra energibolag och tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Örebro län.

Lindesbergsområdet
Örebronyheter

Källa Linde Energi
Läs mer om vattenkraft och följ aktuella vattennivåer på lindeenergi.se.

You must be logged in to post a comment Login