Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

Av på 13 januari, 2021
Arkivbild

Folkhälsomyndigheten har nu fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige, ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

Till och med den 10 januari hade totalt cirka 80 000 personer vaccinerats mot covid-19 i Sverige enligt de uppgifter som regionerna rapporterat till Folkhälsomyndigheten. Troligen har fler vaccinerats eftersom det saknas uppgifter från tre regioner för vecka 1. Statistiken är därför inte komplett men kommer att kompletteras när nya data rapporteras in från regionerna. Det finns ännu ingen statistik per region att redovisa.

Flera regioner uppger att de har sparat vaccin för att kunna ge dos två men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna inte sparar vaccin. Planerade vaccinleveranser har skett utan problem och planeras fortsätta enligt plan.

…………….

De första doserna vaccin mot covid-19 anlände till Sverige den 26 december 2020. I tabellen nedan redovisas det totala antalet personer som vaccinerats per angivet datum. Notera att rapporteringen från regionerna inte sker samstämmigt över landet och att det därför kan vara fördröjningar med från någon region.

Tabell.
Sammanställning av levererade doser och förbrukade per vecka samt totalt.
Vecka, år Levererat Förbrukat Procent
1, 2021 87 750 48 337 55,1 %
53, 2020 78 000 27 014 34,6 %
52, 2020 4 875 4 115 84,4 %
Totalt 170 625 79 466 46,6 %

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in