Uppdaterad upplåningsprognos för 2021: 120 miljarder kr

Av på 9 oktober, 2021

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2021. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 120 miljarder kr.

Den förra uppdateringen, till 120-130 miljarder kr, gjordes i juni. Den ursprungliga prognosen för året låg på 120-140 miljarder kr.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

– Många kommuner och regioner befinner sig för närvarande i en finansiell situation där likviditeten är god och resultaten relativt starka. Detta innebär att lånebehoven ökar i långsammare takt och, för vår del, att utlåningstillväxten blir något lägre än vi tidigare sett framför oss, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in