Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

By on 15 januari, 2022
Arkivbild

Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp i slutet av januari. Orsaken är den omfattande smittspridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige. Jämfört med tidigare varianter har omikron en ökad förmåga att smitta även vaccinerade personer. Samtidigt verkar omikron medföra mindre risk för allvarlig sjukdom, åtminstone för vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över smittspridningen i Sverige fram till och med den 20 mars 2022. Anledningen är den kraftiga spridningen av virusvarianten omikron. Under de senaste veckorna har kunskap tillkommit om omikron och dess förmåga att bryta igenom tidigare immunitetsskydd. Bland annat visar preliminära resultat från Storbritannien och Danmark att skyddet mot smitta efter den andra vaccindosen, liksom efter genomgången infektion, är lägre mot omikron än vad som antogs i de tidigare scenarierna. Utvecklingen i Sverige följer den som varit i många andra länder i Europa, till exempel Storbritannien, Nederländerna och Danmark, där omikron lett till en kraftig ökning av smittspridningen.

Topp i slutet av januari

Beräkningarna i Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på en kraftigt ökande smittspridning i ytterligare cirka två veckor, med en topp i slutet av januari. Även om vaccinerade har ett gott skydd mot svår sjukdom i åtminstone ett halvår efter den andra dosen, och det finns indikationer på att infektion med omikronvarianten generellt medför en minskad risk för allvarlig sjukdom, så bedöms belastningen inom hälso- och sjukvården öka. Vaccinationstäckningen i befolkningen 12 år och äldre uppgår nu till 82,5 procent, men det är fortfarande 1,2 miljoner individer i Sverige som inte är vaccinerade.

– Vi är i ett allvarligt läge där smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och den har ännu inte kulminerat. Det är oerhört viktigt att alla antar erbjudandet om vaccination och följer gällande restriktioner och råd för att hålla kontakterna i befolkningen nere. Att var och en tar sitt ansvar är avgörande för hur väl vi lyckas bromsa smittspridningen och minska dess konsekvenser, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

De uppdaterade scenarierna

Scenarierna som nu presenteras ska inte uppfattas som prognoser, utan illustrerar en tänkbar utveckling. Syftet är att de ska utgöra ett stöd vid planeringen av vårdens resurser. Liksom vid tidigare scenarier finns en osäkerhet kring utvecklingen, som den här gången bedöms vara särskilt stor i och med att kunskapen om omikron fortfarande är i en uppbyggnadsfas.

Scenario 0

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 70 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 47 000 per dag under smittspridningens topp.

Scenario 1

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 35 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 69 000 per dag under smittspridningens topp.

Beräkningarna i scenarierna har bland annat gjorts utifrån rapporterade fall till och med den 6 januari 2022.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login