Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

By on 23 juni, 2022
Arkivbild

Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska särskilt uppmärksammas.

Uppdragen syftar till att främja fysisk aktivitet och goda matvanor hos barn och unga.

I Sverige, liksom globalt, har övervikt och fetma ökat de senaste decennierna och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige. Nu behövs en samhällelig kraftsamling för att vända utvecklingen. Målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation.

– Genom att få fler barn och unga att röra sig mer i vardagen och äta mer hälsosamt kan vi förbättra folkhälsan minska hälsoklyftorna i befolkningen. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föreslå hur mål för främjande av ökad fysisk aktivitet i Sverige ska utformas. Syftet är att skapa en struktur för att ge en tydlig inriktning för arbetet med ett långsiktigt arbete för ökad fysisk aktivitet bland barn och unga. Vidare får Naturvårdsverket, inom sitt ansvar för att driva och samordna friluftslivspolitiken, i uppdrag att bistå Folkhälsomyndigheten i arbetet. Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2025.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får i uppdrag att föreslå hur mål för arbetet med att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hållbar och hälsosam riktning. Fokus ska särskilt vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar. Myndigheterna ska även utforma indikatorer för uppföljning av målen och lämna förslag på relevanta insatsområden. Myndigheterna ska särskilt beakta frågor om den offentliga måltiden och olika matmiljöer, särskilt skattefinansierade sådana som till exempel idrotts- och simhallar och bibliotek. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska gemensamt redovisa uppdraget senast den 31 januari 2025.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login