Uppföljning av medborgarlöfte i Vivalla visar att brottsligheten har minskat

By on 21 april, 2022
Arkivbild

Vid årsskiftet 2021-12-31 löpte det gemensamma medborgarlöftet för Vivalla ut. Uppföljningen visar att de gemensamma målen att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka uppklarningen av begångna brott har uppnåtts.

Lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och Västerporten Fastigheter i Örebro AB har tillsammans undertecknat ett gemensamt medborgarlöfte för 2020-2021 med syfte att bland annat fortsätta utveckla det trygghetsskapande arbetet i Vivalla.

Statistik från polisen visar att det i Vivalla har skett en minskning av det totala antalet anmälda brott med dryga 10 procent varav skadegörelserna har halverats. De egeninitierade brotten, det vill säga brott som polisen upptäcker själva genom närvaro, såsom narkotikabrott har ökat med 27 procent (ca 100 stycken) och vapenbrott som ökat från 19 till 32 procent. Även kommunens statistik visar en minskning av skadegörelser med 27 procent under de två senaste åren jämfört med de två tidigare.

– Vi är många goda krafter som tillsammans gör skillnad och denna uppföljning av medborgarlöftet i Vivalla är en indikator på att vi är på rätt väg, nu gäller det att vi fortsätter resan och även i en ökande takt, säger Mattias Forssten lokalpolisområdeschef Örebro.

– Det är glädjande att brottsligheten har minskat och vi kommer fortsätta arbeta långsiktigt tillsammans med flera andra aktörer för att brottsligheten ska fortsätta minska, säger Erika Pettersson, operativ brottsförebyggare Örebro kommun.

ÖBO:s kundenkät, som utförs årligen visar att den nedåtgående trend i trygghet och trivsel, som setts de senaste åren nu är bruten och att de boende i Vivalla känner sig tryggare än föregående år. ÖBO har investerat i nya digitala låssystem, vilket försvårat för utomstående att ta sig in i trapphus. Något som även visats i de gemensamma analyser som görs och i antal inkomna anmälningar om inbrott till polisen som har minskat från 121 till 50 stycken. Västerportens trygghetsvärdar har fortsatt att arbeta trygghetsskapande i centrum och dess närområde. Västerportens och ÖBO:s satsningar som gjorts under åren på de yngre medborgarna, såsom möjligheten till arbete och aktiviteter för ungdomar bidrar till ett levande samhälle och en meningsfull fritid. Örebro kommun arbetar aktivt med stöd till ungdomar som upplevt och/eller har utsatts för våld.

– För oss på ÖBO är det glädjande att se att de investeringar vi har gjort ger resultat och det är fortsatt viktigt med samverkan med andra aktörer även efter detta medborgarlöfte, säger Peter Hovlund distriktschef på ÖrebroBostäder AB.

Antalet förundersökningar som Polisen redovisar till Åklagarmyndigheten har ökat från 160 stycken under 2018-2019 till 207 stycken under 2020-2021. Lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och Västerporten Fastigheter i Örebro AB kommer fortsätta sin samverkan och sitt arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten samt öka uppklarningen av begångna brott i Vivalla.

Örebro | Vivalla
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login