Uppgradering av tv-kanaler i marknätet för Närke

Av på 18 oktober, 2021

Torsdagen den 21 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppgradering av tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. 

Under dagen mellan klockan 10.00 och 18.00 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Östra Dalarna, Värmland, Närke och Västmanland kommer att påverkas av uppgraderingen.

Uppgradering kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet och medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet. Vidare kommer fler hushåll kunna se SVT1 och SVT2 i HD-kvalitet.

Så här påverkas tittarna den 21 oktober – Krav på mottagare med stöd för MPEG4

I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa betal-tv-kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2. För mer information, gå in på www.teracom.se/ommpeg4

Sändningsuppehåll

På omläggningsdagen kommer Teracom Samhällsnät att växla över till en ny teknisk plattform. Det innebär att det kommer att vara kortare sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då omläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför omläggningen.

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.

Instruktion för hur en kanalsökning/ominstallation genomförs se tv-apparaten/boxens manual

Vid hjälp med kanalsökningen/ominstallationen, kontakta Teracom Samhällsnäts kundservice, support@teracom.se eller 0771-91 00 85.

Boxers kunder kan få hjälp med kanalsökning eller ominstallation via http://www.boxer.se/kanalflytt eller genom att kontakta Boxers kundservice.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Teracom Samhällsnät

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in